– Usynlige kvinner i moskéene

VG-kommentator Shazia Majid setter spørsmålstegn rundt manglende kvinnerepresentasjon i lederstillingene i moskéene.
– Muslimske kvinner er helt sentrale i de norske moskeenes daglige drift og aktivitet. Men det er mennene som har sittet i styrene og solt seg i glansen, skirver VG-kommentator Shazia Majid.
142Shares

I sin kommentar i VG skriver Majid om betydningen av norske muslimske kvinner i trossamfunnene.

Hun viser til rapporten «Endring i det stille», bestilt av paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk.

– Hvorfor går det så tregt med likestillingen i ledelsen? Hadde rapporten vist, slik mange har antatt, at det er få kvinner involvert i moskearbeid, hadde den årelange usynligheten vært lettere å fordøye.

Les mer i VG