Flyktninger skal på obligatorisk foreldrekurs

Jan Tore Sanner vil ha flere innvandrere inn i departementene.
Foto: Kjetil Ree
Regjeringen vil gjøre foreldrekurs til en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger. Lokalpolitiker i Oslo roser tiltaket.

Regjeringen har varslet at den vil legge fram en integreringsstrategi i løpt av høsten, og Sanner har tidligere sagt at tiltak mot negativ sosial kontroll er en viktig del av arbeidet. Tiltaket er et av flere som Sanner lanserer under en integreringskonferanse i Kristiansand denne fredagen.

– Det er mye som er nytt når du kommer til Norge. Barneoppdragelse i Norge er annerledes enn i andre land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Vil ha med foreldreveiledning
Sanner har gitt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Kompetanse Norge i oppdrag å foreslå hvordan foreldreveiledning kan innlemmes i introduksjonsprogrammet, som kommunene holder for flyktninger som kommer til landet.

– Vi må støtte nyankomne flyktninger som er foreldre bedre, slik at de kan være enda bedre støtte for sine barn. Det å forstå foreldrerollen og barns rettigheter i et moderne norsk samfunn er helt avgjørende. Det betyr blant annet hvilken frihet norske barn har og rettigheter. Tvangsekteskap er ulovlig, vold mot barn er ulovlig og disiplineringsskoler i utlandet er ikke lovlig, sier han til NTB.

Roser ministeren
Lokalpolitiker i Oslo Ap og leder i African Cultural Awareness, Elvis Chi Nwosu, gir integreringsministeren ros.

Illustrasjonsfoto: Henrik Beckheim.
Foto : Henrik Kreilisheim

– I African Cultural Awareness mentorprogram gjør vi mye av dette i dag. Vår erfaring kan være nødvendig for andre.

Han mener tiltaket viser at man lytter til en spesifikk målgruppe.

– Nå det er sagt, er vi nødt til å gå over til praktiske handling. Tiden for festtaler er over. Jeg selv har fremmet et slik privat forsalg i Oslo bystyret i siste periode. Jeg kan ikke se at Oslos byråd har hatt viljen for å sette det ut i praksis. Det viktig er at frivillige og andre med kulturkompetanse ble brukt i gjennomføringen. Skal folk lære, må de ha tillit på tilbudet.