Norsk-rumenere krever unnskyldning fra norske medier

Den Rumenske Forening jobber for å få frem positive saker om Romania og rumenere på deres Facebook side.
Foto: Den Rumenske Forening i Norge
Den Rumenske Forening i Norge anklager norske medier for å gi et galt bilde av rumenere. Tiggere, romfolk og andre skal ikke ødelegge for flertallet av hardtarbeidende rumenere. 

Den Rumenske Forening i Norge er lei av årevis med negativ omtale i norske aviser:

– Vi vil ha en unnskyldning på grunn av måten vi har blitt behandlet på. Vi krever at de store norske mediene starter en kampanje hvor rumenere blir fremstilt som de er: hardt arbeidende folk, som jobber og betaler skatt og bidrar i det norske samfunnet. 

Foreningen mener at norske medier må ta ansvar ved å beklage overfor rumenere i Norge for at de har bidratt til å skape et dårlig bilde.

De få ødelegger for flertallet
Foreningen er svært misfornøyd med hvordan handlinger fra noen få overskygger det store flertallet bosatt i Norge.

– Norske medier har i en årrekke formidlet nyheter med ord og bilder til det norske samfunnet basert på handlingene til et mindretall av rumenere, som tiggere, utenlandske omstreifende kriminelle bander, tilreisende bostedsløse, samt noen romfolk, uttaler foreningens leder Stefan Dan Michelsen og nestleder Mihai Ioan Spoiala.

For lederen og nestlederen skaper den ensidige negative dekningen av rumenere et skjevt og feilaktig bilde.

– Vi mener norske medier de siste årene har drevet med systematisk forfølgelse og svartmaling av det store flertallet av godt integrerte rumenere bosatt i Norge. Dette er et veldig alvorlig samfunnsproblem, og et overgrep mot rumenere og Romania. Bildet av rumenere som har blitt skapt av norske medier er helt i strid med virkeligheten, dypt urimelig og sårende for flertallet av rumenere, forteller Michelsen og Spoiala.  

Stefan Dan Michelsen, leder i Den Rumenske Forening i Norge.
Foto : Stefan Dan Michelsen
Føler seg krenket
Som følge av det foreningen beskriver som ”forfølgelse”, forteller nestleder Spoiala at får mange henvendelser fra rumenere som opplever fremstillingen i mediene som tung og vanskelig å forholde seg til.

– Noen rumenere bosatt i Norge føler seg deprimerte, oppgitte, krenket, stigmatiserte og sjokkerte av norsk mediekultur. Stoltheten og omdømmet til rumenere bosatt i Norge er ødelagt. Flere rumenere bosatt i Norge forteller om fordommene mot dem som de møter daglig i norsk arbeidsliv, på boligmarkedet, skole, og ellers i det norske samfunn.

Viktig med balansert nyhetsbilde 
– Vi ønsker først og fremst å vise hvem vi er som ekte rumenere, hjelpe andre rumenere med integreringen, og å informere om hva som forventes av oss her i Norge, forteller Spoiala.

For R.F.N er det helt avgjørende for god integrering av rumenere at norske medier viser et mer nyansert bilde av denne landsgruppen, ved å inkludere positive nyheter om rumenere i det generelle nyhetsbildet.

– Om man kun gir et negativt bilde, legger man kjepper i hjulene for integrering og gir grobunn for hat, fordommer og parallellsamfunn. Norske medier bør begynne å bygge tillit og ikke helle bensin på bålet. De 14 000 rumenerne bosatt i Norge er godt integrerte og må oppleve at de er en del av et fellesskap, oppleve at de er i tillitsfulle omgivelser. Hvis vi skal leve og jobbe sammen i Norge så må vi ha tillit til hverandre.

Den Rumenske Forening i Norge ble stiftet i 2014. Se foreningens Facebookside.