Lillesands advokat betviler at Nicoles døtre har som mål å bli friske

Mor mot kommuneadvokat: Denne uken møtes mor Nicole Tshibang Mbamb (t.v.) og Lillesand kommunes advokat Gro Hamdre, fra Advokatfirmaet Tofte AS, i Agder tingrett. Foto: Privat/Tofte AS.
Dommeren i rasismesaken som er oppe i Agder tingrett har jobbet for advokatfirmaet til kommunens advokat. Samtidig nekter kommuneadvokaten å utsette saken fordi tenåringsjentene «ikke vil ha noe insentiv til å bli friske».

I går startet rettssaken som mor Nicole Tshibang Mbamb har anlagt mot Lillesand kommune. Hun viser til at hennes to døtre ble utsatt for rasisme og mobbing i skolesammenheng, slik statsforvalteren i Agder konkluderte våren 2021.

Mamb har bakgrunn fra Den demokratiske republikken Kongo og flyttet fra Bergen til den mindre sørlandsbyen Lillesand i 2019. Det ble nasjonal oppmerksomhet om saken da storesøsteren i januar 2021 sto fram og fortalte hva lillesøstrene ble utsatt for under og etter skoletid. Det gjaldt rasistiske meldinger og voldstrusler.

Direktemelding: Sendt til jente, med bakgrunn fra Kongo, da hun var 13 år.
Foto : Skjermdump

Mandag 27. februar ble storesøster Presilya Betu nektet å være til stede i retten. I likhet med tre andre innkalte vitner, inkludert forfatteren Guro Sibeko, har nemlig dommer Elin Moseidjord avskåret dem fra å få vitne i retten. Før helgen omtalte Lillesandposten utestengelsen under tittelen «Nektes å føre fire vitner i mobbesaken».

«Vil ikke bli friske»

Samtidig har advokat for Lillesand kommune, Gro Hamre i Tofte AS, nektet å utsette rettssaken. Dette til tross for at moren 9. februar ba om en utsettelse. Årsaken til utsettelsesønsket var at hun og advokatene ville ha saken mer opplyst, samt at jentene skal leges bedre etter det de har vært utsatt for.

Men i sitt svar avslår advokat Hamre og Lillesand kommune ønsket om utsettelse. Hamre innrømmer først at rettssaken «utgjør en betydelig stressbelastning som forsterker symptomene» for jentene. Men samtidig hevder hun at barna ikke vil ha et mål (insentiv) om å bli friske dersom saken utsettes. Derfor nekter Lillesand kommune å stanse rettsprosessen.

Hamre skriver følgende i brevet til Mbambs advokat: «Kommunen antar at rettssaken utgjør en betydelig stressbelastning som forsterker symptomene. Dersom saken stanses, vil saksøkerne etter kommunens syn, ikke ha noe intensiv [NB! Feilstaving, skal være insentiv, Utrop. anm.] til å bli friske. Kommunen kan i denne saken derfor ikke se at det er til saksøkernes beste med en stansing.»

Lillesand kommune, ved Hamre, har også nektet å komme moren og døtrene i møte gjennom et omforent forlik. Kommunen har argumentert med at de vil vinne rettssaken.

Dommer tidligere i kommunens advokatkontor

Samtidig viser det seg at tingrettsdommer Moseidjord var med i den tidlige fasen av advokatfirmaet Tofte AS. Dette er samme firma som kommuneadvokat Hamre nå representerer. Da dommer Moseidjord jobbet i Tofte AS, fram til 2007, hadde firmaet kun fem partnere, mens dette er nå Sørlandets største advokatkontor.

Morens advokat, Tazmeen Ahmed, klaget nylig på at det ikke ble opplyst om slike forhold i fjor. Koblingene var noe de selv måtte finne ut av. Men 21. februar avviste sorenskriver Lars Petter Trannum klagen.

Utrop har ikke nådd Moseidjord, men kommunens advokat, Gro Hamre, svarer slik på spørsmålet om hun mener det er habile forhold i rettssaken:

– Jeg har aldri jobbet sammen med dommer Moseidjord. Hva skal være inhabilt med det? Vi har aldri jobbet sammen, og vi kjenner ikke hverandre sosialt, sier Hamre til Utrop.

Hun påpeker at hun begynte i Tofte AS i 2010, tre år etter at Moseidjord sluttet. Hamre har også jobbet som juridisk rådgiver for Fylkesmannen i Vest-Agder, mens Moseidjord har jobbet som seniorrådgiver i samme fylke.

– Hva har du svart tilbake på prosesskrivet?

– Jeg har svart at jeg aldri har vært kollega med Moseidjord i statsforvalteren. Jeg jobbet tidlig på 90-tallet i statsforvalteren – jeg husker ikke når Moseidjord jobbet der, men jeg har aldri jobbet sammen med henne i statsforvalteren eller i Tofte AS, sier Hamre.

Dommer gir kommunen medhold

Samtidig viser det seg at en rekke forhold har gått mot moren og døtrene allerede før rettssaken startet, slik Lillesandposten omtalte 25. februar. Dommer Moseidjord ga for eksempel kommunens advokat Hamre medhold i at saken skal deles i to, slik at den pågående rettssaken ikke skal omhandle kommunens ansvar. Det er bare søstrenes varige skader som skal behandles, en oppdeling som oppleves som belastende for familien. I Lillesandposten mandag uttalte storesøster Betu:

– I dag fortsetter vi å oppleve urettferdigheten fra systemet. Saken ble delt til å kun omhandle om mine søstre har fått varige skader etter mobbingen, for å spare det offentlige for utgifter. Vi var ikke enig. Vi ba om at kommunens ansvar må behandles. Det ble ikke godkjent. Vi tok hensyn til kostnadene i saken for det offentlige og foreslo selv en deling hvor bare kommunens ansvar behandles først, og skade etterpå. Det ble heller ikke godkjent. Vi anket, men fikk et nei igjen, skrev storesøsteren Betu til Lillesandposten.

Skuffet: I over tre år har storesøster Presilya Betu måtte kjempe mot det som beskrives som rasistiske handlinger mot lillesøstrene i Lillesand. Familien føler seg motarbeidet fra alle kanter. Foto: Privat
Foto : Privat

Hun fortsetter:

– Vi føler mye av prosessen er urettferdig. Vi får ikke vist alle bevisene i saken. Vi får ikke nok tid til å forklare oss. Jeg som storesøster som har støttet mine søstre hele veien, får heller ikke lov til å vitne. Det virker for oss nesten som at kommunen bare ville slippe unna å behandle sitt ansvar og derfor ville dele saken til å kun handle om varigheten av jentenes skader, skriver Betu.