Ett år med flyktninger fra Ukraina

Author Recent Posts redaksjon Latest posts by redaksjon (see all) – Idrettstilbud skal være tilgjengelig for alle - 24.10.2023 Over 1400 mennesker til Kanariøyene i migrantbåter fra Afrika - 23.10.2023 Morgenseminar om svangerskapsomsorg til nyankomne migrantkvinner 30.11.23 - 23.10.2023 Onsdag 1. mars har Fafo invitert myndighetsaktører med ansvar for ulike deler av flyktning- og integreringspolitikken […]

Onsdag 1. mars har Fafo invitert myndighetsaktører med ansvar for ulike deler av flyktning- og integreringspolitikken for å diskutere erfaringene fra ett år med mottak av rektordmange flyktninger.

Vi setter søkelys på mottaksapparatet, integreringspolitikken i kommunene og mulighetene og utfordringene som møter ukrainerne i arbeidslivet.

For ett år siden stilte vi spørsmålet: er vi klare til å hjelpe? Nå spør vi: Hvordan har det gått så langt? Holder vi stand? Og hvilke utfordringer står flyktningarbeidet overfor i året som kommer?

På fafofrokosten 1. mars kommer Libe Rieber-Mohn, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Frode Forfang, direktør, Utlendingsdirektoratet (UDI), Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Jonas Bals, rådgiver, LO Norge.

Fra Fafo møter forskningssjef Hanne C. Kavli og forsker Guri Tyldum. Møteleder er Fafo-forsker Ida Kjeøy.

Tid: 01.03, kl. 08.30-09.45
Sted: Fafo, Borggata 2B