Sammen for samene på Fosen

Her står SV-politiker Marian Hussein sammen med samisk aktivist og sosionom Lina Maria Karlsen. Karlsen tok fri fra jobben får å bistå aktivistene med sosialt arbeid.
Foto: Hans Vold Husum/SV
Marian Hussein (SV), Siavash Mobasheri (Rødt) og Begard Reza (Salam) står sammen i solidaritet med reindriftssamene på Fosen. – Vi kan ikke akseptere at den norske staten bryter menneskerettigheter uten at fellesskapet reagerer, sier Mobasheri til Utrop.
Anna Aronsen Oftedal

— I denne saken har Høyesterett slått fast at vindmøllene på Fosen bryter med samenes urfolksrettigheter, og vi støtter selvfølgelig at dommen blir fulgt opp, sier Marian Hussein, Stortingsrepresentant for SV, til Utrop.

Hun demonstrerte sammen med de samiske aktivistene forrige mandag morgen.

Flere av aktivistene hadde da allerede sittet i tre døgn ved inngangspartiet til Olje og energidepartement. Den 23. februar hadde det nemlig gått 500 dager siden Høyesterett konkluderte med at to vindparker på Fosen strider med samenes urfolksrettigheter. Aksjonistene nekter å flytte seg før regjeringen fjerner vindkraftverkene som ifølge Høyesterett truer reindrifta på Fosen.

Natt til mandag ble de båret vekk av politibetjenter. Aksjonistene flyttet seg dermed til Finansdepartementet. Da politiet bar dem vekk derfra òg, flyttet de seg videre til Klima- og miljødepartementet.

“I over 500 dager har staten latt være å følge opp vedtaket fra Høyesterett, men det er de unge aksjonistene som krever at vi ivaretar deres rettigheter som bæres ut av politiet?”, spør Hussein i et innlegg på Instagram etter at aksjonistene ble båret vekk for første gang.

Samisk aktivist på film og i virkeligheten

Aktivistene avsluttet den åtte dager lange aksjonen utenfor Slottet fredag 3. mars. Men kampen for reindriftssamene på Fosen er langt ifra ferdig.

En av de mest tydelige aksjonistene, er artist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen. Hennes stemme fortsetter kampen for samenes rettigheter i filmen «La elva leve», som hadde premiere på norske kinoer samme dag aksjonen for reindriftsamene ble avsluttet.

Her spiller hun hovedkarakteren «Ester», som blir aktiv i motstandskampen mot utbygging av et vannkraftverk i Altaelva i 1979. Elva var svært viktig for mange samer i området.

Artist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen, er en av de samiske aktivistene som har aksjonert utenfor forskjellige statlige departementer i den siste tiden. Her gir hun tydelig beskjed til Olje- og energiministeren at de ikke finner seg i mer tomprat. Hennes stemme vil fortsette å kjempe for samenes rettigheter via hovedrollen «Ester» i den aktuelle filmen «La elva leve».

Vindturbinene skremmer vekk mange rein

De mye omtalte vindturbinene på Fosen er en del av Europas største vindkraftprosjekt på land. I 2019 og 2020 ble de ferdig utbygd av Fosen Vind, et energiselskap som er delvis (50 prosent) eid av den norske staten, gjennom Statkraft.

Utbyggingen skjedde til tross for sterke protester fra samiske reineiere som mener vindkraftverkene Storheia og Roan (på Fosen) står i veien for reindrifta. På dette området beiter nemlig deres reinsdyr på vinteren.

I oktober 2021 fikk reineierne medhold i Høyesterett som enstemmig vedtok at utbyggingen av vindparkene hadde krenket samenes rettigheter til kulturutøvelse.

Høyesterett fastslo at utbyggingsvedtaket for vindparkene dermed var ugyldig, ettersom det ikke var satt inn «tilfredsstillende avbøtende tiltak». Til grunn for vedtaket lå blant annet Frostating lagmannsretts vurdering av at de mange vindturbinene skremmer vekk flertallet av rein som beiter i området, særlig hunnene.

Ønsker å fornybare løsninger som ikke truer naturen

Allerede i høst tok Hussein ordet i Stortinget for å støtte reindriftsamene på Fosen. Da stilte hun spørsmål til Helse- og omsorgsminister Ingrid Kjerkol om hvordan vindkraftverket kan påvirke den psykiske helsen til reindriftssamene. Hussein er ikke imponert over at regjeringen ikke har gjort tilstrekkelige tiltak for å kompensere for overtrampet mot reindriftsamene.

— At det har gått 500 dager siden dommen i høyesterett, uten at det er kommet noen løsning er uholdbart, og derfor støtter jeg og SV reindriftssamene på Fosen, sier Hussein.

— Hvilke fornybare energikilder kan fungere som et alternativ til vindkraftverket på Fosen?

— Potensialet for mer effektiv energibruk, mer solkraft og bedre utnyttelse av varme er stort. Dette er energiformer som ikke trenger å gi nytt tap av natur. I tillegg kan flytende havvind langt fra land være en viktig løsning.

Kritisk til manglende oppfølging av Høysteretts dom

Gruppeleder i Rødt, Siavash Mobasheri har også uttrykt sin støtte til reindriftssamene på Fosen. Sammen med andre representanter fra Rødt blant annet partileder Bjørnar Moxnes og styremedlem Sofia Rana, var han sammen med de samiske aktivistene under en av demonstrasjonene forrige uke.

– Hvorfor støtter du og Rødt samenes kamp mot vindkraftverket?

– Vi står skulder ved skulder med samefolket og støtter deres fredelige aksjonerer mot staten Norge. I dag er det samefolkets menneskerettigheter som staten bryter og i morgen er det noen andres rettigheter, sier Mobasheri til Utrop.

Han sier at samefolkets kamp for sitt livsgrunnlag og sin rett til kulturutøvelse dermed er viktig for oss alle.

– Vi kan ikke akseptere at den norske staten bryter menneskerettigheter uten at fellesskapet reagerer.

Siavash Mobasheri er gruppeleder i Rødt.

I likhet med Hussein vektlegger han Høyesteretts vedtak om at vindkraftverket som er satt opp på Fosen-halvøya i Trøndelag bryter med reindriftsamenes urfolksrettigheter.

– I over 500 dager har Ap-Sp-regjeringa ignorert høyesterettsdommen. Det er tydelig at vindkraftutbyggingen i Norge og spesielt på Fosen ikke har skjedd på en måte som tar hensyn til reindrifta og samisk utmarksbruk, og den manglende oppfølginga av Fosen-dommen er en politisk farse, og en rettslig skandale.

Vil forhindre at det bygges ut vindkraftverk i andre

– Hvilke fornybare energikilder mener du og Rødt kan fungere som et alternativ til vindkraftverket på Fosen?

– Vi har ikke evig mengde fornybar kraft. Derfor mener Rødt at vi må vi prioritere de viktigste formålene, og ikke sløse bort den krafta vi har. Vi må sikre at bruken ikke ødelegger miljøet, at den gir oss liv i distriktene og ikke minst at den er med på å sikre arbeidsplasser.

Mobasheri mener at det ikke hadde vært nødvendig å bygge vindkraftverket i reinsdyrenes beiteområde på Fosen. Han nevner Rødts forslag om å ruste opp eksisterende sol- og vannkraftverk, som en løsning. Samtidig ønsker partiet å stoppe krafteksporten til Europa og kutte i energiforbruket.

– I disse dager diskuteres det nye vindkraftutbygginger flere steder i Nord-Norge som er i konflikt med reindrifta. Elektrifisering av Melkøya med 3 TWh strøm årlig, en tredjedel av Nord- og Midt-Norges kraftoverskudd i dag, vil legge ytterligere press på arealer i nord. Rødt vil fortsette å ta kampen mot vindkraftutbygging i reindriftsområder. Fosen-dommen må følges opp, og regelverket må endres slik at samisk reindrift ikke konstant overkjøres av energiutbygginger.

– Kolonialisme og rasisme er en trussel for oss alle

Ikke bare representanter fra politiske partier var tilstede. Også representanter fra Salam Norge, organisasjon for skeive med muslimsk bakgrunn, demonstrerte med de samiske aktivistene i forrige uke.

– Som skeive med muslimsk bakgrunn har vi ikke noen alternativ enn å være antirasister. Kolonialisme og rasisme er en trussel for oss alle, sier Begard Reza, generalsekretær i Salam, til Utrop.

Hen mener at det å tråkke på samenes rettigheter burde tilhøre fortiden.

– Det gjør veldig vondt å se hvordan den norske staten frarøver samenes deres rettigheter bit for bit. Slik voldsom politikk tilhører historiebøkene, ikke vår samtid. Det er underlig at vi har domstoler som har sagt at dette er lovstridig og likevel bryter staten mot loven. Hva er da poenget med å ha en høyesterett?

Reza deltok i flere av demonstrasjonene for Fosen-samene denne uka.
Foto : Privat

– Du har selv kurdisk bakgrunn: Hvilke likhetstrekk ser du mellom samenes og kurdernes kamp for rett til egne områder og ressurser?

– Som kurder blir jeg fortvilet, jeg vet selv hvordan det føles når stater gjør alt for at vi skal forsvinne. Derfor må vi stenge alle vinduer som er åpne for slik politikk, fordi når man har åpnet disse, blir det enklere neste gang staten vil innføre mer rasistisk politikk.

Hen mener at det er en tydelig parallell mellom samenes og kurdernes frihetskamp.

–  Mine slektninger i Kurdistan har fått med seg hva som skjer her, og er stolte over at jeg støtter samenes frihetskamp. Jeg ønsker meg en verden der samer og alle andre folk kan få leve et liv i ro uten å være redd for staten.

– Jeg er så stolt over mine samiske søsken

– Du var tilstede på flere av demonstrasjonene utenfor Olje- og energidepartementet. Kan du fortell om hvordan du opplevde dette?

– Jeg er så stolt over mine samiske søsken og den kamplysten de besitter. Men de jeg møter er også slitne.

Reza beskriver at aktivistene som aksjonerte i Olje- og energidepartementet, ikke fikk i seg mat på over et døgn.

– Samtidig som de blir behandlet dårlig ser jeg et enormt felleskap blant aksjonistene, de er tydelige på at de ikke vil gi seg. Det er enorm inspirasjon.

Olje- og energiministeren ønsker å finne en løsning

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) uttalte følgende under et pressemøte på torsdag:

– Jeg mener ikke det er tilfredsstillende at prosessen til nå har tatt så lang tid. Vi ønsker å finne en løsning så fort som mulig. Høyesterettsdommen gir myndighetene et stort handlingsrom for å vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle, og jeg vil understreke at vi på nåværende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger.

Olje og energiminister Terje Aasland i dialog med aksjonistene utenfor Olje- og energidepartementet. Her henvender han seg til Ella Maria Hætta Isaksen.
Foto : Skjermdump / NRK

I forkant av pressemøtet hadde Aasland møtt Sametingspresidenten Silje Karine Moutka og representanter fra reindriftsnæringen på Fosen. Aasland understreker at han ønsker en videre dialog med disse partene for å finne en løsning.

I et NRK- klipp gir Isaksen klar beskjed til Aasland om at de (aksjonistene) ikke tolerer mer «tomprat». For henne er den eneste løsningen at de to vindparkene som truer reindrifta rives.