Lillesand kommune frikjent i rasismesak

Mor mot kommuneadvokat: Forrige uke møttes mor Nicole Tshibang Mbamb (t.v.) og Lillesand kommunes advokat Gro Hamdre, fra Advokatfirmaet Tofte AS, i Agder tingrett. Foto: Privat/Tofte AS.
De tre yngste døtrene til Nicole Tshibang Mbamb ble utsatt for grov rasistisk mobbing av medelever på ungdomsskolen. Familien saksøkte Lillesand kommune for å ikke ha sikret jentenes utdanning. Denne uka ble kommunen frikjent.

Forrige uke startet rettsaken mot Lillesand kommune som ble saksøkt av Nicole Tshibang Mbamb og hennes tre døtre for å ikke ha gitt jentene et trygt skolemiljø.

Søstrene som har bakgrunn fra Kongo, hadde blitt utsatt for grov rasistisk mobbing fra medelever ved Lillesand ungdomsskole. I følge en rapport fra Statsforvalteren, signert Utdanningsdirektør Tore K. Haus hadde Lillesand ungdomsskole verken undersøkt rasismesaken, eller satt inn gode nok tiltak for å skape et tryggere skolemiljø for søstrene. Konklusjonen var dermed at skolen hadde brutt aktivitetsplikten.

Saken fikk nasjonal oppmerksomhet våren 2021 da storesøsteren Presilya (23) sto frem og fortalte om rasismen som lillesøstrene ble utsatt for på og etter skolen. Den utløsende årsaken til varselet var at flere av mobberne truet jentene med en kniv på bussen. Det har tidligere kommet frem at norske ungdommer har kastet stein på utgangsdøren til moren og døtrene.

– Søstrene mine er helt ute av seg. De synes det er veldig urettferdig, sa storesøster Presilya til NRK etter at Lillesand kommune ble frikjent.

Storesøsteren er klar på at familien nå vil anke.

– Vi gir oss ikke. Hvilke signaler sender dette til andre som opplever det samme? Vi ønsker rettferdighet, sier hun til NRK.

Skuffet: I over tre år har storesøster Presilya Betu måtte kjempe mot det som beskrives som rasistiske handlinger mot lillesøstrene i Lillesand. Familien føler seg motarbeidet fra alle kanter.
Foto : Privat

På tirsdag skrev Utrop om at mors advokat hadde bedt om å få saken utsatt for å saken mer opplyst og for at jentene skal leges bedre etter det de har vært utsatt for.

I sitt svar avslo advokat Hamre og Lillesand kommune ønsket om utsettelse. Hamre vedkjente først at rettssaken «utgjør en betydelig stressbelastning som forsterker symptomene» for jentene. Samtidig hevdet hun at barna ikke vil ha et mål (insentiv) om å bli friske dersom saken utsettes.

Les mer her: Lillesands advokat betviler at Nicoles døtre har som mål å bli friske

Familien vil anke saken

Sakkyndige har vurdert at mobbingen har gitt den eldste av Presilyas søstre posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og en invaliditetsgrad på 34 prosent. De to yngste søstrene har begge alvorlig depresjon og en invaliditetsgrad på 54 prosent, ifølge sakkyndige. Dette melder NRK.

Derfor fremmet de et krav om fremtidige inntektstap og menerstatning på inntil 90 00 kroner, fordi de psykiske skadene etter den rasistiske mobbingen, kan påvirke fremtidige arbeidsmuligheter.

Retten konkluderte med frifinnelse i kravet om fremtidig inntektstap for alle tre søstrene. For den eldste av dem konkluderte de også med frifinnelse i kravet for menerstatning. For de to yngste var det uenighet blant rettens medlemmer når det gjaldt menerstatning.

Prosessfullmektig Amina Riaz som representerer de to mindreårige søstrene sier dommen ikke er som forventet.

– Klientene er skuffet over avgjørelsen. Vi er nå i en prosess med vurdering av anke, sier Riaz.

Selv om Lillesand kommune ble frikjent i saken, slipper familien å betale saksomkostninger.

– Nå har jeg mistet håpet

– Det går ikke fint i dag. Jeg har en redsel inni meg hele tiden, sa 16-åringen i tingretten forrige uke.

17-åringen fortalte at hun helt har mistet håpet for framtiden.

– Jeg har ingen drømmer. Før ønsket jeg å bli advokat eller studere statsvitenskap. Nå har jeg mistet håpet.