Israels ambassade klager inn Dagbladet til PFU

 
Foto: Claudio Castello
Karikaturtegningen av Israels statsminister Benjamin Netanyahu har fått den israelske ambassaden til å reagere. Nå klager de avisen inn for PFU.

Tidligere denne uken publiserte Dagbladet en karikaturtegning av den israelske regjeringssjefen, tegnet av Finn Graff, avisens faste karikaturtegner gjennom 30 år. Tegningen viser Netanyahu med en kroppsfasong formet som et hakekors. I tillegg retter han en knyttneve mot en druser, som er en minoritet i Israel.

Det mosaiske trossamfunnet har reagert kraftig på tegningen og mener den er krenkende. Nå klager den israelske ambassaden Dagbladet inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) skriver Dagen.

– Vi har allerede sendt en klage til Dagbladet med kopi til Pressens Faglige Utvalg, men vi skriver nå en ny klage til PFU, sier førstesekretær Dan Poraz ved Israels ambassade.

Ny omstridt lov
Bakgrunnen for publiseringen av tegningen er en omstridt lov som Israel nylig har vedtatt. Mange mener den nye loven gjør ikke-jøder til annenrangs borgere. Flere minoriteter i Israel frykter at loven legaliserer diskriminering av blant annet druserne.

Dagbladet sier de har forståelse for reaksjonene, men sier at satiren skal ha en høyere takhøyde.

– Vi har forståelse for at det reageres på tegningen og at den kan oppleves som ubehagelig. Samtidig er det viktig å understreke at dette er satire, og at den må leses som en politisk kommentar med kraftig brodd i en karikert form. Satire er per definisjon en bevisst overdrivelse, sier politisk redaktør Geir Ramnefjell i Dagbladet.

Ikke første gang
Det er ikke første gang den israelske ambassaden klager inn en Finn Graff-tegning til PFU. Det samme skjedde i juli 2006, etter at Graff tegnet daværende regjeringssjef i Israel Ehud Olmert med gevær og en død palestiner.

Også denne tegningen skapte kraftige reaksjoner hos den israelske ambassaden, og daværende ambassadør Miryam Shomrat mente tegningen var en fornærmelse mot det jødiske folk.

PFU frikjente Dagbladet den gangen og konkluderte med at avisen ikke brøt god presseskikk.

– Pressens Faglige Utvalg slår fast at det må være spesiell stor takhøyde i norsk presse for karikaturtegninger. Satiren må derfor både kunne såre og krenke, het det i uttalelsen fra PFU.

(©NTB)