Kommentar:

Er den omvendte integreringen i gang?

Politikere med etnisk minoritetsbakgrunn er ikke "innvandrerpolitikere". De er norske og engasjerer seg i lang flere felter enn migrasjon og integrering
Foto: Illustrasjon
Nå er det de etnisk norske som skal integreres av politikere med innvandrerbakgrunn.

Flere og flere politikere med innvandrerbakgrunn kommer på banen for å integrere nordmenn som ikke tar godt vare på barna, unge “uføre” som ikke kommer seg på jobb, homofobe sørlendinger, uskikkede nordmenn med gammeldagse holdninger osv.

Nyhetsbildet denne sommeren har overrasket oss alle med paradokser, vittige hendelser og uttalelser.

Per Sandberg (FrP) sin sak om iransk kjæreste og iranreise preger fortsatt mediene. Men Abid Raja (V) sin kommentar til Sandberg må du få med deg: “Sandberg er tydeligvis glad i muslimske Iran. Mulig han bør leksjonere (sic) sin partifelle Per-Willy Amundsen om at generaliseringer og mytespredninger er både unorsk, og ikke verdig representanter fra et regjeringsparti. Per Sandberg har mye å lære bort til Per-Willy Amundsen”, sa Raja til ABC Nyheter. Ja, tenk at en politiker med innvandrerbakgrunn ber en etnisk norsk politiker om må bli bedre integrert slik at han blir en bedre nordmann.

Det må mye mot til for å fremme et slikt forslag.

Det med å integrere nordmenn startet mye tidligere. Vi alle fikk vel en bakoversveis da nisselueforkjemper og Ap-politiker Masud Gharahkhani snudde opp ned på den politiske vektskålen mellom Ap og FrP da han stilte dette spørsmålet til FrP: «Kan Fremskrittspartiets parlamentariske leder garantere at det ikke blir liberalisering på innvandringsfeltet med Venstre inn i regjering?» Sosiale medier reagerte med alt fra latter og spøk til sinne og tårer, for dette spørsmålet fremstår som selve symbolet på starten på en ny trend.

Fikk du med deg Ap-politiker Abdullahi Mohamed Alason sin oppfordring til Kristiansand bystyre i sommer? Alason, som er muslim, ba Kristiansands politikere jobbe dugnad for Pride-paraden. Ikke overraskende, sa KrF-politikere nei. Tenk at en muslim ber etnisk norske politikere delta på homoparade. Dette er ingen enkelthendelse, men en trend de siste årene. Nemlig politikere med innvandrerbakgrunn som vil integrere uskikkede nordmenn med gammeldagse holdning til å omfavne moderne, nye og liberale verdier.

Også legalisering av cannabis er en av de nye liberale verdier den unge urbane norsktamilske varaordføreren i Oslo fremmet forslag om. Khamshajiny Gunaratnam ville la staten selge hasj. Jeg lurer litt på hvordan slektningene på fødelandet Sri Lanka hadde reagerte på dette forslaget? Forslaget som er kontroversielt selv i Oslo. Det må mye mot til for å fremme et slikt forslag.

Så har vi disse foreldrene som ikke vil la barna få viktige vaksinasjoner. Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Nasir Ahmed leverte i sommer et forslag til bystyret om forsøk med obligatorisk vaksinering av barn. Manglende integrering av nordmenn kan føre til fatale konsekvenser. Ahmed engasjerer seg sterkt i vaksinasjonsdebatten fordi han og kona mistet et barn som følge av hjertefeil. Innvandrerpolitikere er ikke lenger opptatt av typiske innvandrersaker. De unge politikerne er først og fremst politikere.

Saida R. Begum (H) er opptatt av mer privatisering og reagerer på at Oslo kommune bruker mye penger på å kjøpe private barnehager. Hadia Tajik har lenge vært opptatt av helt andre saker enn innvandringssaker. Senest i sommer har hun vært opptatt av å få unge uføre ut i jobb. De som ikke kommer seg opp om morgenen. De uintegrerte som kanskje altfor lettvint har fått innvilget uføretrygd, de som belaster velferdsstaten?

Tiden da innvandrerpolitikere ble kumulert inn i bystyrene, er kanskje forbi. Kumuleringen var mulig fordi de ulike etniske gruppene sto samlet om to viktige saker: Den ene knytter seg til moskelokaler. Det handlet om kjøp av tomt fra kommunen, omregulering av tomt til moskebygging eller om å finne egnede lokaler til moske og at den ble godkjent til slik bruk. Det andre handlet om hjelp til språkopplæring, kulturlokaler og lørdagsskoler og lignende for grupper som ikke er muslimer.

Politikere med innvandrerbakgrunn i dag er gjerne født og oppvokst i Norge, og har ikke de samme nettverkene. De har ikke ønsket å være typiske innvandrerpolitikere som er opptatt av typiske innvandringssaker. De er og ønsker å være norske politikere som appellerer til bredere lag i samfunnet. Og deres flerkulturelle bakgrunn gjør dem i stand til å respektere mangfoldet og ulikhetene på en helt annen måte enn tradisjonelle politikere, og de vil oppdra uoppdragne borgere. Ap-politiker Alason uttalte seg slik:

– Det er så enkelt som dette: Hvis jeg skal få lov å være meg, må du få lov til å være deg. Vi som politikere må kunne oppdra omgivelsene våre til å forstå at forskjellighet er normalen.