41 somaliere har mistet flyktningstatus

UDI revurderer flyktningstatus for somaliere.
Foto: Flickr/Trocaire
UDI har konkludert med at 41 somaliere ikke lenger behøver beskyttelse i Norge, de kan trygt reise tilbake til Somalias hovedstad Mogadishu.

Utlendingsdirektoratet har for tiden om lag 1.400 saker som gjelder borgere fra Somalia til vurdering på grunn av bedring i forholdene i hjemlandet, skriver Vårt Land.

I 41 saker er det fattet vedtak om opphør av flyktningstatus og oppholdstillatelse. Vel 200 saker er enten henlagt eller så er det fattet vedtak i flyktningens favør.

I tillegg har 28 personer fra Djibouti, som sa de kom fra Somalia da de søkte asyl i Norge, mistet oppholdstillatelsen.

Bakgrunnen for at gamle asylsaker nå gjennomgås på nytt er en avtale i Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra november 2015 som gjelder for utlendinger som har fått midlertidig opphold som flyktning:

«Dersom grunnlaget for midlertidig beskyttelse kan ha falt bort som følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet, kan utlendingsmyndighetene uten ugrunnet opphold starte med tilbakekalling av oppholdstillatelsen til de som fikk opphold på slikt grunnlag.»

(©NTB)