Organisasjoner kritiske til instruks om opphør av flyktningstatus

Hassan Yusuf har bodd store deler av livet i Norge. Likevel ble han utvist fra landet
Foto: Scanstockphoto
Regjeringens instruks om opphør av flyktningstatus er i strid med FNs flyktningkonvensjon og menneskerettighetene, mener flere organisasjoner.

Instruksen har først og fremst rammet somaliske flyktninger med flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse, ifølge en rapport fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Redd Barna og Fellesorganisasjonen. De peker på at 1.600 risikerer å bli tvangsreturnert til Somalia.

– Norske myndigheter bryter flyktningkonvensjonen og norsk lov. Somaliske flyktninger forventes å reise tilbake til en utrygg tilværelse som ikke tilfredsstiller kravene om vesentlige og varige endringer i hjemlandet. Den somaliske staten kan ikke tilby effektiv beskyttelse, sier juridisk seniorrådgiver André Møkkelgjerd i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

– Symbolpolitikk
Rapporten gjennomgår det juridiske grunnlaget for instruksen om at opphør av flyktningstatus kan besluttes, dersom sikkerhetssituasjonen i hjemlandet har blitt stabilt og varig forbedret. NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen (FO) mener at vilkårene for at somaliere kan sendes til Sør- og Sentral-Somalia ikke er oppfylt.

Organisasjonene betegner opphørspraksisen som et symbolpolitisk tiltak, med alvorlige konsekvenser for flyktningene det gjelder og integreringen. Flere somaliere er intervjuet til rapporten og forteller om negative konsekvenser for psykisk helse og muligheten til å følge opp studier og jobbe. Organisasjonene ber nå regjeringen trekke tilbake instruksen.

Lite brukt til nå
Ifølge organisasjonene har opphørsbestemmelsen i flyktningkonvensjonen knapt blitt brukt til nå, verken i Norge eller i andre europeiske land. Stortingsflertallet ble i asylforliket i november 2015 enige om at opphør av flyktningstatus kan besluttes dersom vilkårene er oppfylt. I mars 2016 valgte regjeringen å instruere forvaltningen om at opphør skal anvendes i slike tilfeller, men fratok samtidig utlendingsmyndighetene muligheten til å bruke skjønn i vurderingen.

(©NTB)