Sp-ordfører: – Innvandrere kan redde Distrikts-Norge

Flere "varme hender" trengs innenfor omsorgssektoren, mener Sp-ordfører, som vil ha mer innvandring og flere flyktninger (Illustrasjonsfoto).
Foto: unsplash.com
– Innvandringen må økes for å få flere "varme hender" i sykehjemmene og for å redusere fraflyttingen fra Distrikts-Norge, sier Morten Askvik, ordfører i Hyllestad til NRK.

Hyllestad er en av flere utkantkommuner som vil oppleve kraftig befolkningsnedgang de kommende årene. 

Ifølge prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil folketallet gå ned med ca. 300 personer innan 2040. I dag bor det i underkant av 1400 personer i kommunen.

Utkantkommuner opplever ofte mangel på såkalte “varme hender” i sykehjemmene. Kombinert med stadig flere eldre vil færre unge jobbe innenfor pleie- og omsorgssektoren.

– Innvandringen til landet vårt er for lav i forhold til det som mange distriktskommuner trenger. Vi trenger både flere arbeidsinnvandrere og flere flyktninger, sier ordfører Morten Askvik til NRK.

 
Foto : senterpartiet.no

Ordføreren mener flyktninger kan bli en viktig ressurs i Distrikts-Norge.

– Hvis opplæringen organiseres på den rette måten, viser det seg at mange flyktninger fungerer svært godt i ulike omsorgsyrker.

Får slakt fra Frp-poliitker
Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, slakter imidlertid utspillet fra Sp-ordføreren.

– Dette er et veldig kunnskapsløst forslag. Det er som å pisse i buksa for å holde seg varm. Halvparten av de som får sosialhjelp i Norge er innvandrere som gjør at vi trenger mer arbeidskraft for å ta seg av de, sier han til NRK.

Helgheim mener effekten kommer til å bli motsatt av det Askvik hevder.

– Problemene vil bli større, ikke færre, av å ta imot flere innvandrere.