Kraftig nedgang i behovet for å bosette flyktninger i 2018

Utlendingsdirektoratet (UDI) slakter Politiets Utlendingsenhet for måten alderssjekk av flyktninger gjennomføres.
Foto: Flickr/US Air Force
Det er behov for å bosette 5.350 flyktninger i norske kommuner i 2018, en nedgang fra 12.500 i fjor og rundt 18.500 året før.
Det viser den siste vurderingen fra Nasjonalt utvalg for bosetting, som fastsetter behovet for å bosette nyankomne flyktninger for det kommende året. Utvalget ledes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som samarbeider med kommunene om bosetting.

De som bosettes, er tidligere asylsøkere som har fått opphold, og overføringsflyktninger som får opphold i Norge etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Overføringsflyktninger blir bosatt direkte i en kommune når de kommer til Norge, og enslige mindreårige og familier med barn er prioriterte grupper. Enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år får bo- og omsorgstilbud i tilpassede omsorgssentre.

Per 31. juli var 2.458 flyktninger bosatt, og gjennomsnittlig ventetid var da fem måneder, opplyser IMDi på sine nettsider.

(©NTB)