– Gjør utdanning til luksusgode for utenlandsstudenter

Hector Ulloa, leder i SAIH, er kritisk til regjeringens innføring av skolepenger for studenter fra land utenfor EU, EØS og Sveits.
Foto: saih.no
Kunnskapsdepartementet mottok 93 høringsinn­spill. Alle negative. Likevel ønsker regjeringen å innføre skolepenger for studenter fra land utenfor EU, EØS og Sveits.
0Shares

Tross motstand fra utdanningsinstitusjonene, internasjonale studenter og et bredt sivilsamfunn foreslår regjeringen endringer i universitets- og høyskoleloven som vil innebære innføring av skolepenger for studenter fra land utenfor EU, EØS og Sveits.

– Når samtlige høringsinstanser er negative til forslaget håper vi at Stortinget vil lytte. Dette forslaget må stoppes, sier Hector Ulloa, leder i SAIH, til saih.no.

Ulloa kom selv til Norge gjennom Students at Risk i 2018, etter å ha blitt drapstruet som leder i juss-studentenes organisasjon i Honduras.

Students at Risk er en ordning for forfulgte studentaktivister som trenger beskyttelse for å fullføre utdannelsen sin.

– Foreldrenes lommebok avgjør

Norge har gått foran som et særdeles godt eksempel takket være kombinasjonen gratisprinsippet og lånekassen.

– Hvis skolepenger innføres for denne gruppen studenter er det størrelsen på foreldrenes lommebok som vil avgjøre om de kan studere i Norge. På den måten vil det bidra til at utdanning blir et luksusgode, sier Ulloa.

Unntak for forfulgte studentaktivister

Regjeringen legger opp til unntak for utvekslingsstudenter og studenter som er i Norge gjennom statlig finansierte ordninger som Students at Risk.

– Det er gledelig at regjeringen foreslår unntak for Students at Risk i lovforslaget, men vi er bekymret for at skolepenger i praksis også vil ramme disse studentene, sier Ulloa.

Han peker på at færre utenlandsstudenter totalt sett kan føre til en nedgang i engelskspråklige studieprogrammer.

– I så fall vil det bli for få studieprogrammer å tilby mulige Students at Risk-søkere til at de reelt sett kan finne studieprogrammer som er relevante for dem i Norge.