– Negativ sosial kontroll utløses ikke av religion

Rådet for innvandringsorganisasjoner i Oslo (RiO) arrangerte konferansen fordi de ønsket mer åpenhet rundt de tabubelagte temaene sosial kontroll og ungdomskriminalitet.
Foto: Kristine Fidje Olsen
Samina Tagge fra Rådet for innvandrerorganisasjoner (RiO) kom med dette utspillet sist torsdag under en konferanse.
0Shares

Rådet arrangerte en konferanse om sosial kontroll og ungdomskriminalitet på OsloMet. Konferansen samlet organisasjoner, politikere, politi og privatpersoner for å diskutere de tabubelagte temaene sosial kontroll og ungdomskriminalitet.

Noen av punktene som ble tatt opp var forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet og sosial kontroll, hva politiet gjør for å hjelpe og forebygge, og politiets arbeid med minoritetskvinner.

Jan Bøhler, medlem av Justiskomiteen på Stortinget og talsperson for organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og sosial kontroll i Arbeiderpartiet, mener det er viktig med trygge utemiljøer for å forebygge ungdomskriminalitet.

Talsperson for organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og sosial kontroll i Ap, Jan Bøhler, mener bakmennene i gjengmiljøene har blitt mer kyniske.
Foto : Kristine Fidje Olsen

– Det er avgjørende å ha trygge utemiljøer hvor alle barn og unge kan ferdes uten å bli utsatt for folk som skal rekruttere dem til kriminelle gjenger eller selge narkotika, sa han.

Trygge møteplasser
Bøhler ønsket også at de eksisterende møteplassene for ungdom, slik som bibliotek og fritidsklubber, burde utvide tilbudene sine til å gjelde flere dager. Han mente det er viktig å gi ungdommer som faller ut av skolen et tilbud.

– De som dropper ut av videregående skole burde få et tilbud. Når de i dag lurer på hva vi kan tilby dem er svaret for dårlig, sier han.

En annen faktor som Bøhler trekker frem er at samfunnet bør bli bedre på grensesetting.

– Ungdommene må se at det ikke lønner seg å være kriminelle. Samfunnet må gjøre en større innsats for at bakmennene i de ulike kriminelle gjengene som prøver å rekruttere ungdommene, blir tatt.

Ta eierskap til problemet
Samina Tagge var en av aktørene som holdt innlegg om negativ sosial kontroll. Hun er Asia-representant i RiO og daglig leder av Kulturkonsulenten. Hun definerer begrepet negativ sosial kontroll som når grunnleggende rettigheter til å bestemme over eget liv blir brutt i henhold til alder og modenhet. Dette kan være psykisk press, trusler, tvang og vold.

– Målet er at den som blir utsatt for kontrollen skal leve i tråd med familiens eller gruppens normer og verdier, sa hun.

Samina Tagge, Asia-representant i RiO og leder for Kulturkonsulentene, mener at dialog kan virke forebyggende på negativ sosial kontroll.
Foto : Kristine Fidje Olsen

Hun mente at det ikke er religionen som er den utløsende faktoren til negativ sosial kontroll.

– Enkelte familier har en veldig streng praksis av religion, men det er ikke religion som er den utløsende faktoren. Det er tradisjonene som pakkes inn i religion.

Tagge oppfordret minoritetene til å komme på banen og snakke om problemet.

– Det beste tiltaket er at minoriteten begynner å snakke selv om problemstillingene som vi vet eksisterer. Vi bør stå opp selv og ta eierskap til problemet. Hvis man ikke tør å prate om det, overfører vi bare problemet til neste generasjon, sier hun.

Vil hjelpe nye generasjoner
Aziz Ur Rehman er leder i Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. Han fortalte at de arrangerte konferansen for å sette temaene på dagsagendaen.

Leder i Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Aziz Rehman, mener det er viktig å skape en dialog rundt temaet.
Foto : Kristine Fidje Olsen

– Det er et veldig dagsaktuelt og tabubelagt tema. Vi inviterer til denne konferansen fordi vi ønsker en dialog rundt temaet. Vi ønsker å diskutere hvordan man kan bidra til at folk endrer sine holdninger eller handlinger, slik at vi kan hjelpe nye generasjoner.

Han forteller at de holder konferansen som en slags reaksjon til den nylig utkomne rapporten fra Velferdsinstituttet og Nova ”Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll”.

Rapporten er skrevet av Anja Bredal og Eli Ramsvik Melby og formålet er å styrke barnevernets kunnskap og tilbud til tenåringsjenter utsatt for vold og/eller streng kontroll i familier med innvandrerbakgrunn.

– Vi tenkte at dette er et veldig omfattende tema. Det er en samfunnsutfordring som også skjer blant majoriteten, sa han.