Organisasjoner må gjøre sin del av integreringen

Erna Solberg mener innvandrerforeldre kan hjelpe til å få ned antall ran i Oslo
Foto: Statsministerens kontor
Frivillighet Norge etterlyser mer samarbeid om integrering med myndighetene.
0Shares

Statsminister Erna Solberg påpekte på regjeringens konferanse 19. september Integrering gjennom kunnskap, at lediggang er roten til alt ondt, melder Frivillighet Norge i en pressemelding.

– Å være aktiv i en frivillig organisasjon er det motsatte av lediggang. Alle vil ikke kunne være klar for en vanlig jobb kort tid ankomst til Norge. For mange er frivilligheten en vei inn i arbeidslivet, påpeker generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Sosial og kulturell integrering
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for over 300 organisasjoner i Norge og har jobbet målrettet med inkludering i frivillig sektor i over ti år.

– Vi vet at

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøyd Johnsen, mener at
Foto : Skjermdump, Vimeo.
sosial og kulturell integrering skaper yrkesdeltakelse. Økt deltakelse i frivillige organisasjoner er et viktig ledd i dette arbeidet. Frivillig arbeid gir nettverk og vennskap, forståelse for det norske samfunnet og bedre språk. Man tilegner seg ferdigheter og innsikt som kommer til nytte i skole- og arbeidsliv.

Et av temaene på konferansen var hvordan man kan mobilisere sivilsamfunnet for å styrke hverdagsintegreringen. Johnsen påpeker at mange frivillige organisasjoner også er eksperter på integrering.

– Frivillig sektor kan gjøre enda mer, men vi trenger konkrete tiltak og handlingsrom til å levere tilbud med god kvalitet. Innvandrerorganisasjonene har også en plass i en ny integreringsstrategi. De sitter på et unikt nettverk og kunnskap om behov og løsninger, sier Johnsen.

Sliter med innvandrer-rekruttering
Mange organisasjoner sliter med å rekruttere innvandrere gjennom sine tradisjonelle rekrutteringskanaler. Blant de som melder seg som frivillige gjennom Frivillig.no har imidlertid hele 26% av dem foreldre født utenfor Norden.

– Mangfold er en ressurs, og organisasjoner taper på å ikke rekruttere fra hele befolkningen. Frivillig.no er et tiltak som fungerer. Likevel er det ikke lovet at regjeringen vil videreføre støtten til rekrutteringsverkøyet i neste statsbudsjett, påpeker en bekymret Johnsen.

– God integrering krever stabilitet og langsiktighet. Det gjelder også for frivilligheten. Vi vet at vi har en jobb å gjøre for å få mer mangfold i organisasjonene, sier Johnsen.

Med midler til Frivillig.no og langsiktige støtteordninger, kan inkluderings- og integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner oppskaleres. Johnsen har også et forslag til styrket samarbeid.

– Mer samarbeid om introduksjonsordningen vil gi kunnskap til innvandrere der de bosettes om frivillige organisasjoner, aktiviteter og saker frivilligheten jobber med, avslutter han.