Aps migrasjonsutvalg vil håndplukke kommuner for å få flyktninger raskere ut i jobb

Foto: Arkiv.
Foto: Buskerud AP
Aps migrasjonsutvalg foreslår at mulighetene for å få jobb raskest mulig skal være førende for hvilke kommuner flyktninger bosettes i.

– Arbeid er den viktigste enkeltfaktoren til å gi mennesker friheten til å leve det livet de ønsker, sa Masud Gharahkhani, som har ledet Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, da han mandag la fram deler av politikken utvalget foreslår.

Det er allerede klart at utvalget ønsker en politisk kursjustering, til å prioritere kvoteflyktninger. I forlengelsen av dette foreslår utvalget en integreringspolitikk som starter før flyktningene kommer til Norge; kompetansen deres skal kartlegges og de skal gis en innføring i språk, demokrati, likestilling og norsk arbeidsliv.

Og introduksjonsprogrammet skal i større grad tilpasses den enkelte, ved at «alle som kommer til Norge, skal starte med å fastsette hvilken jobb de skal kvalifisere seg for».

– De skal lære seg norsk og gjennomgå en grundig kompetansekartlegging. Det skal danne grunnlaget for at de kan begynne kompetansebygging og raskere komme seg ut i jobb, sa Gharahkhani, som etterlyste «en helhetlig tilnærming» i den arbeidsbaserte integreringspolitikken utvalget foreslår.

– Vi vil matche flyktningen med den kommunen der sannsynligheten for å få jobb er størst. I dag er dette et sjansespill. Når flyktninger skal bosettes må jobbmuligheter veie tungt i valget av bosettingskommune, sa han.

(©NTB)