Ordfører på ICC-besøk: – Moskéene en del av sivilsamfunnet

Oslo-ordfører Marianne Borgen fotografert mens hun får omvisning på Islamic Cultural Centre-moskéen.
Foto: Claudio Castello
Tirsdag var Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) for første gang på moskébesøk på Islamic Cultural Centre på Grønland.

Ordføreren møtte blant annet flere av de som er tilknyttet Oslo kommunes SID-prosjektet (samarbeid for inkluderende dialog), og fikk også en omvisning på moskéen.

Ordfører Borgen uttalte at besøket er en del av det hun ser på som en “aktiv dialogsatsing”.

– Jeg skal jo blant annet treffe ungdommene i denne moskéen som jobber for dialog, og for å høre fra deres perspektiv på hvordan det er å være ungdom i vår by, og hva de skulle hatt av endringer. Jeg ser denne type dialogen som svært viktig, sa hun til Utrop.

Sivilsamfunnet
– Hvordan ser du på tanken om at trossamfunn også er en del av sivilsamfunnet, sammen med f. eks. ungdomsorganisasjonene?

– Jeg tenker at trossamfunn, herunder moskéene, er en del av sivilsamfunnet. Et godt eksempel er at imamene er involverte og sitter i komitéen for årets TV-aksjon for Bymisjonen. Vi har blant annet vært med på ulike møter sammen for å se hvordan vi kan bygge videre på det fellesskapet vi har i Oslo by. Sånt sett definerer moskéen seg som medvirkende i samfunnet, og som en del av frivilligheten.

Tillit
– TV-aksjonen har en sterk tradisjon i Norge, og kan sees på som en fellesaktivitet som mange stiller seg bak, og som skaper kontakt, trygghet mellom folk og samhold. Og da er det viktig at kirkesamfunnene og moskéene og ulike andre også får delta.

– Vårt samfunn er bygget på en form for gjensidig tillit, og særlig på tillit til institusjoner og demokratiet. Ved at vi møtes så skaper vi tillit til hverandre, vi snakker mer sammen, også om utfordringer, og skaper en rausere og mer inkluderende by, sier Borgen.

Samfunnsdeltakelse ligger i norske muslimers interesse, ifølge Arshad Jamil, prosjektansvarlig i Islamic Cultural Center: 

– Jeg tenker særlig på våre ungdommer og barn, og at det er viktig for de å vokse opp i en trygg by. Vi er like opptatt som alle andre borgere av de utfordringene som finnes i samfunnet vårt, som kriminalitet eller radikalisering. Vi blir like mye berørt av dette, uttalte Jamil.