Aps migrasjonsutvalg åpner for å tvangsflytte domfelte fra utsatte områder

 
Foto: youtube.com
Domfelte kan bli nektet å flytte hjem til utsatte byområder og foreldre kan bli bøtelagt om de holder barna borte fra skolen, foreslår Aps migrasjonsutvalg.
0Shares

Utvalgsleder Masud Gharahkhani presenterte mandag hele forslaget til ny innvandrings- og integreringspolitikk for Arbeiderpartiet.

For å gi barn og unge gode bomiljøer og oppvekstvilkår foreslår utvalget flere tiltak, blant annet at «innbyggere som er ferdig med soning som hovedregel ikke skal tilbakeføres til utsatte byområder og miljøer».

Tiltaket foreslås etter innspill fra politiet, opplyser Gharakhani. Overfor NTB presiserer han at dette er ment å gjelde personer og familier som leier sosialbolig, ikke folk som eier sin egen bolig.

– Når du er ferdig med å sone er det sjelden man har bolig på plass, da bør man sørge for at det ikke er i de områdene hvor det er størst levekårsutfordringer som får det presset. Dette handler først og fremst om sære tilfeller, hvor politiet sier det kan være en familie som har vært en kriminell maktfaktor i flere generasjoner som velger å bosette seg i sosialhjelpsområder, sier han.

Han mener dette er til det beste for familien det gjelder, men også skal hindre at de rekrutterer mange nye ungdommer inn i en kriminell løpebane.

Dagbøter og trekk i barnetrygd

Gratis kjernetid i barnehage og SFO i områder med utsatte levekår er også blant forslagene, men migrasjonsutvalget er også villig til å bruke pisk mot familiene for å sikre barn en god oppvekst. Som et av tiltakene som skal motvirke negativ sosial kontroll, foreslår utvalget å ilegge foreldre dagbøter og trekk i barnetrygden når barna har udokumentert skolefravær.

– Vi må være tydelig på at fellesskolen er den beste måten en kan utjevne forskjeller på. Folk må få seg utdanning, komme seg inn i arbeidslivet og stå på egne bein, sier Gharahkhani.

– Når dialog ikke fører noen vei må vi ha tydelige sanksjoner. Da er dagbøter og trekk i barnetrygden sanksjonsmuligheter vi ønsker å bruke, sier han og avviser at dette er en straff som går utover barn i fattige familier.

– Når man vet at det er såpass klare og tydelige sanksjonsmuligheter har det en preventiv effekt, sier han.

Utvalget foreslår også tiltak for å redusere bruken av hijab og vil også ha forbud mot bruk av heldekkende ansiktsplagg i flere sammenhenger.

Ny bosetningspolitikk

Gharakhani trekker spesielt fram endringer i bosetningspolitikken som et av de viktigste forslagene. Mulighetene for å få jobb raskest mulig skal være førende for hvilke kommuner flyktninger bosettes i.

– Vi vil matche flyktningen med den kommunen der sannsynligheten for å få jobb er størst. I dag er dette et sjansespill. Når flyktninger skal bosettes må jobbmuligheter veie tungt i valget av bosettingskommune, sier han.

Migrasjonsutvalget er ett av fire utvalg som utvikler ny politikk for Arbeiderpartiet fram mot neste års landsmøte. Den mest omstridte biten om flyktning- og asylpolitikken er allerede presentert. Utvalget foreslår innstramminger i asylpolitikken og ønsker heller å hente flere kvoteflyktninger til Norge.

I forlengelsen av dette foreslår utvalget en integreringspolitikk som starter før flyktningene kommer; kompetansen deres skal kartlegges og de skal gis en innføring i språk, demokrati, likestilling og norsk arbeidsliv.

Og introduksjonsprogrammet skal i større grad tilpasses den enkelte, ved at «alle som kommer til Norge, skal starte med å fastsette hvilken jobb de skal kvalifisere seg for».

(©NTB)