Regjeringen vil bevilge mer til DNA-testing av asylsøkere

 
Foto: DNAtesting.com
Regjeringen vil øke bevilgningen i neste års statsbudsjett til arbeidet med å avdekke uriktige opplysninger fra utlendinger som har eller søker opphold i Norge.
0Shares

Økningen på 10 millioner kroner skal brukes til å styrke arbeidet med saker hvor det kan være aktuelt å tilbakekalle midlertidig eller permanent oppholdstillatelse dersom utlendinger har gitt uriktige opplysninger for å få opphold, og til å øke bruken av DNA-tester i familieinnvandringssaker.

Av de 10 millionene ønsker regjeringen å gi 4,5 millioner kroner til Politiets utlendingsenhet, 4,1 millioner kroner til Utlendingsdirektoratet og 1,4 millioner kroner til utenriksstasjonene.

(©NTB)