Regjeringen foreslår 3.000 kvoteflyktninger neste år

 
Foto: Wikimedia commons
Det vil komme en økning på 880 kvoteflyktninger i regjeringens forslag til statsbudsjett, som legges fram klokken 10, ifølge NRK.

Regjeringen begrunner forslaget med at det kommer få asylsøkere til Norge, og at det derfor er rom for å ta imot flere som overføres direkte fra flyktningleirer nær et konfliktområde og bosettes i en norsk kommune.

For ett år siden foreslo den daværende Høyre og Frp-regjeringen at Norge skulle ta imot 1.120 kvoteflyktninger for 2018. Tallet ble justert opp til 2.120 personer etter forhandlingene med KrF og Venstre.

Etter Venstres inntreden i regjering er antallet for 2019 justert opp med ytterligere nesten 1.000 kvoteflyktninger.

I Jeløy-erklæringen fra de tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre står det at «antallet kvoteflyktninger må ses i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer.»

Nylig ba FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) Norge om å ta imot 5.000 kvoteflyktninger neste år.