Nå kan du foreslå kandidat til OXLO-prisen

Alle kan nominere kandidater til årets OXLO-pris
Foto: Wiki Commons
Fristen for å nominere kandidater til årets OXLO-pris er 31. oktober.

Nå gjelder det å være kjapp! Det er bare et uker til fristen går ut for å foreslå kandidater til årets pris. 

Fristen er 31. oktober og alle kan foreslå kandidater.

Prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

OXLO-prisen er på kr 50 000 og deles ut av Oslos ordfører i forbindelse med FNs toleransedag 16. november. Det er Enhet for mangfold og integrering som administrerer prisen.

Les mer om prisen og hvordan du nominerer