Hagen anno 2003

0Shares

Innvandrere

«Jeg har alltid hevdet at Norge er et så godt og romslig land å bo i at jeg godt forstår at mange i fattige land vil gjøre store anstrengelser for å komme hit. Min kritikk av de øvrige partier som blåøyde, naive og dumsnille har jeg hatt rett i».

Muslimer

«Fredelig muslimer er greie, men de fundamentalistiske må fortsatt motarbeides aktivt og alle avkreves å tilpasse seg samfunnets tradisjoner, vaner, lover og regler. Får han rettigheter må han også følge pliktene».