Få kvinner i jobb eller studier etter introprogrammet

Barn som havner i menneskehandleres hender utnyttes blant annet til prostitusjon

Nesten halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program i 2017, viser nye tall fra IMDi, som ble publisert i dag.

Tallene viser store forskjeller i resultater mellom kvinner og menn, og mellom ulike grupper blant innvandrere og flyktninger. 

De største nasjonalitetsgruppene som deltok i introduksjonsprogrammet i 2017 er fra Eritrea, Syria og Somalia. Av de er det deltakere fra Eritrea og Syria som trekker opp resultater, mens deltagere fra Somalia trekker ned.

Vi må sørge for at alle flyktninger får bedre kompetanse, som også dekker arbeidslivets behov.

Kjønn er også faktor. Mens over fem av ti av alle menn gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program, gjorde kun tre av ti kvinner det samme.

Varsler tiltak
Nå varsler både IMDi-direktør Libe Rieber Mohn og integreringsminister Jan Sanner tiltak.

– At kun tre av ti deltakere fra Somalia går over i arbeid og utdanning rett etter programmet, gir grunn til bekymring. Deltakere som kommer fra Somalia har det laveste utdanningsnivået av alle deltakere i programmet, men det forklarer ikke hele forskjellen i resultater. Vi må ha ekstra oppmerksomhet på innhold og kvalitet i programmet for denne gruppen framover, sier direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til ABC Nyheter.

 
Foto : Stephen Gerard Simmersholm

Hun mener resultatene viser at at det er behov for å fornye og forbedre introduksjonsprogrammet.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener løsningen er å få flere kvinner ut i jobb og utdanning.

– Særlig må vi få flere av kvinnene ut jobb og utdanning. Vi må sørge for at alle flyktninger får bedre kompetanse, som også dekker arbeidslivets behov. Jeg vil om kort tid legge fram regjeringens integreringsstrategi hvor vi vil peke på flere konkrete tiltak slik at vi lykkes bedre med å få flere i jobb og utdanning, sier Sanner til ABC Nyheter.