FN-dag med migrasjon i sentrum

Barnetoget på FN dagen 24.okt
Foto: Ola Gjethammer
– I dag for 73 år siden trådte FN-pakten i kraft. Mange hevder at verdensorganisasjonen er ute av takt med sin egen samtid. Men like ofte har FN vist at organisasjonen er det beste alternativet medlemsstatene klarer å stable på beina.

Slik skriver UNICEFs norske avdeling i en lederartikkel i anledningen markeringen av FN-dagen.

I artikkelen trekkes blant annet frem de ferske internasjonale samarbeidsavtalene for migrasjon og flyktninger («Global compact for migration» og «Global compact on refugees») som seire for det internasjonale samarbeidet.

– FN-organisasjonene i Norge bruker derfor årets bursdagsfeiring til å sette fokus på migrasjon i Norden. I FNs barnefond, UNICEF, løfter vi rettighetene til barn på flukt som de nye samarbeidsavtalene løfter fram.  

– For et barn som må forlate hjemmet sitt, uansett grunn, har de samme rettighetene i lomma, uavhengig av hvor det kommer fra eller hvor det skal hen. Myndighetene har et rettslig ansvar for å sikre at barn som kommer til Norge ikke får svakere beskyttelses- og omsorgsordninger, og dårligere tilgang til helsetjenester og utdanning enn andre barn. 

Instramninger ikke på tvers av menneskeverdet
Flyktningkrisen i 2015 satte asylsystemene i Europa og i Norge på prøve, og resulterte i innstramminger i migrasjonspolitikken, ifølge lederartikkelen.

– Vi ser at færre enslige mindreårige asylsøkere kommer til Norge i dag. Det betyr ikke at disse barna ikke har rett til trygghet og å bli hørt. For barna som faktisk kommer seg hit er det enda viktigere at vi gir dem så gode forutsetninger som mulig for å nå sitt fulle potensiale, på lik linje med alle andre barn i Norge.

For å ivareta flyktende barns rettigheter foreslås følgende:

– Regjeringen bør fastsette gjennom forskrift når barnet skal høres i asylprosessen, slik at barnets rett til å bli hørt ivaretas.