Vil styrke tilliten mellom romfolk og barnevern

Bufdir ønsker å øke tilliten mellom etniske minoritetsmiljøer og barnevern. Foto: Mihai Romanciuc
Foto: Mihai Romanciuc
Økt tillit mellom romfolk og barnevernet. Det er målsettingen med den nye ressursgruppen som Bufdir oppretter.

Bufdir oppretter en ressursgruppe med representanter fra rommiljøet for å øke tilliten mellom rom og barnevernet. Anders Sunde, avdelingsdirektør i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), forteller at representantene vil være aktive formidlere i miljøet.

– De vil for eksempel få informasjon om krav og kriterier for rekruttering av fosterhjem som de videreformidler til gruppen, forteller han.

Bufdir rekrutterer brobyggere som skal arbeide med å få til en tettere dialog og samarbeid med miljøet. De er i gang med å bedre informasjon og kommunikasjon om problemstillinger knyttet til barnevern.

Tett dialog med miljøet
– Vi har invitert representanter fra romsk miljø og drøftet problemstillinger og utfordringer om barnevernets arbeid med familier med romsk bakgrunn. I tillegg stiller vi på møter arrangert av kultursenteret Romano Kher. Direktoratet skal informere miljøet om ulike foreldreveiledningsprogrammer og metoder som anvendes i arbeidet med familier og barn, forteller han.

Under romsk kulturuke, som avsluttes i dag, la Bufdir frem Handlingsplan for å bedre tillit mellom etniske minoritetsmiljøer og barnevern 2016-21. Sunde forteller at de har vært i tett dialog med romsk miljø de siste årene.

–Vi har innhentet innspill til ulike prosjekter som berører dem som nasjonal minoritet. Mange av tiltakene i handlingsplanen har som mål å bidra til bedre tilliten mellom barnevern og etniske minoritetsmiljøer generelt sett. Disse vil også komme norske rom til gode, forteller han.

Handlingsplanen tar for seg flere etniske minoritetsmiljøer.