Nå må du melde fra om formue i Pakistan

Advokat Farooq Ansari forteller at de har fått mange henvendelser fra norsk-pakistanere om skatt i det siste
Foto: Insolidum
Melding til alle pakistanere: Har du formue i Pakistan? Da må du melde fra til skattemyndighetene.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Prøver du å skjule formuen, kan du få ekstraskatt på 60 prosent eller bli politianmeldt.

Fra 30. september i år har norske skattemyndigheter hatt adgang til opplysninger om nordmenns formue og finansielle forhold i Pakistan.

– Det er ikke sikkert myndighetene sjekker alt den datoen, men nå har de tilgangen, forklarer advokat Farooq Ansari i advokatbyrået In Solidum.

– Vi oppfordrer alle som har uoppgitte verdier om å ikke vente, men ta kontakt med Skatteetaten.

Ingen frist
Han understreker at det er ingen frist for når man må melde fra, men hvis myndighetene oppdager at du ikke har rapportert alt du skal, kommer tilleggsskatt på opptil 60 prosent. Grove tilfeller med skatteunndragelse kan bli anmeldt og straffeforfulgt av politiet. I verste fall kan du få fengsel.

– Vi har fått mange henvendelser etter at norsk-pakistanerne fikk vite at pakistanske myndigheter informerer de norske, sier advokat Ansari.

– Mange tror det er vanskelig å melde fra og at det koster mye. Det stemmer ikke. Formueskatten er heller ikke høy, maksimal formueskatt er faktisk bare på 0,85 prosent, beroliger han.

Ikke alle må skatte!
Ansari, som selv har pakistansk bakgrunn, oppfordrer alle norskpakistanere til å oppgi alt de har av formue til skattemyndighetene.

– Når det gjelder norsk formueskatt er verdigrensene de samme, enten formuen befinner seg i Pakistan eller Norge, sier han og forklarer:

– Du må skatte dersom formuen er mer enn et visst beløp. Som enslig slipper du å skatte dersom din formue til sammen har en nettoverdi på under kr 1 480 000 kroner. Er du gift, skal du skatte dersom ligningsverdien overstiger 2 960 000. Det du har av formue i Norge og Pakistan legges sammen. Bankinnskudd teller med på beregningen av formuen.

Ønsker du å gi forskudd på arv til barna dine, bør du ha sørget for å ha oppgitt alt av verdier til myndighetene først, anbefaler advokaten. – Ellers risikerer du å måtte betale 60 prosent av beløpet i skatt når myndighetene oppdager overføringen.

«Frivillig retting»
Jannicke Valbrek, kundeservicesjef i Skatteetaten, følger opp advokatens oppfordring: – Det er mye bedre at du melder fra selv eller sier fra til oss hvis du har glemt å innrapportere formuen din. Hvis du har glemt å føre opp verdier i utlandet, kan du si ifra til oss og be om frivillig retting, sier hun.

«Frivillig retting» er en ordning der du forteller Skatteetaten om verdier som du skulle ha fortalt om tidligere. Du må betale skatten du skulle ha betalt før, med renter, men du slipper straff. Ordningen gjelder for verdier i både utlandet og Norge, og for personer og selskaper.

Det kan være for sent å be om frivillig retting etter at Skatteetaten har oppdaget at du har formuer i utlandet.

Du skatter bare i ett land
– Vi har internasjonale avtaler som skal sørge for at du ikke betaler dobbel skatt, sier Janniche Valbrek i Skatteetaten.

– Vi har internasjonale avtaler som skal sørge for at du ikke betaler dobbel skatt, sier Janniche Valbrek i Skatteetaten.
Foto : Skatteetaten
– Bor du i Norge, må du rapportere all din inntekt og formue i den norske skattemeldingen. Det gjelder også verdier du har i andre land. Vi har internasjonale avtaler som skal sørge for at du ikke betaler dobbel skatt, sier Janniche Valbrek.

– Er norsk-pakistanerne flinke til å melde ifra?
– Folk har stort sett god skattemoral i Norge. De ønsker å følge reglene og gjøre alt riktig fordi de ser et rettferdig skattesystem er bra for samfunnet. Vi har ingen oversikt over hvor flinke norsk-pakistanerne er til å følge regelverket. Ta kontakt med Skatteetaten hvis du er bekymret eller lurer på noe, så skal vi hjelpe deg, sier kundesjef i Skatteetaten, Janniche Valbrek.

Gode informasjonsartikler fra In Solidium advokatfirma:

Bosatt i Norge og formue i Pakistan?

Overføre penger til Norge etter eiendomssalg i Pakistan?