Likestillingspris til Sørlandsprosjekt

Her mottar de første 15 bedriftene i Norge det synlige beviset på at de er sertifisert i "Likestilt arbeidsliv". Alle 15 er fra Sørlandet og sertifiseringen er resultatet av et pilotprosjekt innen likestilling og mangfold.

YS-leder Jorunn Berland sier til NRK Sørlandet og nettsiden ys.no at prosjektet er en flott og verdig prisvinner.

– Her jobber de med likestilling på en annen måte, hvor en opplever at likestillingen blir en naturlig del av virksomheten, og eierskapet til det å sette fokuset på likestilling blir tydeligere.

“Likestilt arbeidsliv” er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Vi skal ha like muligheter for alle uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

Først i Norge
Agder Energi er med i prosjektet, og blant de15 første bedriftene i Norgesom er sertifisert som likestilte virksomheter. Konsernsjef Tom Nysted er stolt av å lede et selskap som jobber målrettet med likestilling.

Kirsti Lie, HR-rådgiver i Agder Energi og prosjektleder for “Likestilt arbeidsliv” i konsernet, sier at prisen er svært inspirerende for viderearbeidet med å øke mangfoldet.

– I dag er kvinneandelen i Agder Energi 20 prosent, målet vårt er å øke denne til 30 prosent. Videre handler “Likestilt arbeidsliv” om likestilling i vid forstand. Vi skal ha like muligheter for alle uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering, sier hun. 

Klikk her for å lese pressemeldingen