Nazi-karikatur ikke brudd på god presseskikk

PFU har fått inn to klager på karikaturen. Foto: faksimile fra Dagbladet.no
Foto: Faksimile
Onsdag tok Pressens Faglige Utvalg stilling til hvorvidt en karikaturtegning av Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, bryter med god presseskikk.

Karikaturen sto på trykk i Dagbladet i august. Tegningen er laget av tegner Finn Graff. Den viser Netanyahu som retter knyttneve mot en druser (Drusere er en religiøs minoritet som regnes som en gren av sjiaislam, men som også har elementer fra kristendom og mystisisme. Red. anmerkning.), skriver abcnyheter.no.

Netanyahus kropp er formet som et hakekors og en benk er utstyrt med et skilt med påskriften «Whites only». Tegningen ble trykket sammen med kommentarartikkelen «Israels drusere gruser Netanyahu». Bakteppet er en omstridt lov som flere mener gjør ikke-jøder til annenrangs borgere og legaliserer diskriminering av Israels minoriteter. Den drusiske minoriteten, som er velintegrert i Israel, er blant dem som har protestert sterkt, skriver abcnyheter.no.

Antisemittisk og støtende

PFU har fått inn to klager på karikaturen, en fra Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz, og en fra Hanne Martine Stabursvik, som har bakgrunn i organisasjonen Med Israel for fred (MIFF),  i følge ABCnyheter.no.

Ambassadøren mener tegningen er antisemittisk. Ambassadøren viser til en definisjon på antisemittisme som The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) står bak, og påpeker at Norge er en av de 31 medlemmene i IHRA. Stabursvik mener at tegningen er «antisemittisk og svært støtende for jøder og israelere», fordi «den insinuerer at jøder og israelere oppfører seg som nazister», skriver PFU.

Sjeldent at satire ikke aksepteres

PFU ser på tegningen som en karikatur av Israels statsminister som en kommentar knyttet til en ny lov vedtatt i Israel. De mener at publiseringen utvilsomt må forstås som politisk kritikk og satire. De skriver følgende:

”Som utvalget har påpekt tidligere er det rom for sterke virkemidler og meget stor takhøyde i kommentarjournalistikken. Dessuten har utvalget understreket at satiren er en ytringsform som må ha enda sterkere beskyttelse enn vanlig nyhets- og kommentarjournalistikk. Satire er krevende fordi den forstørrer, forminsker og forvrenger, og har som formål å utfordre. Den kan derfor oppleves både krenkende, sårende og ubehagelig, og inneholde elementer som isolert ville anses som uetiske i andre sammenhenger, men som likevel må kunne aksepteres. Det vil derfor tilhøre sjeldenhetene at utvalget konkluderer med at medier har opptrådt i strid med god presseskikk i forbindelse med publiseringen av karikaturer og satire”