– Ingenting som funker i innvandringspolitikken

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann for FrP, mener vi må stille strengere krav til innvandrere
Foto: Kristine Fidje Olsen
Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, mener det vil ta lang tid før innvandringspolitikken begynner å fungere.
0Shares

– Hva fungerer best i innvandringspolitikken, etter din vurdering?

– Jeg klarer ikke med min beste vilje å peke på noe som fungerer bra så lenge resultatene er så dårlige som de er. Da tenker jeg på politikken som har blitt ført de siste 20-30 årene, som vi nå har bremset kraftig opp. Det kreves mange nye år med systematisk innstramminger for å få dette til å begynne å fungere, sier han.

Dempe tilstrømmingen

Vi ser at integreringen fungerer dårlig.

Talsmannen mener at det viktigste er å ikke ta imot flere enn det vi klarer å integrere.

– Det har vi gjort gjennom veldig mange år. Vi ser at integreringen fungerer dårlig. Det er alt for mange i sosial hjelp og for få i jobb. Vi lykkes ikke i integreringen og hovedårsaken til det, er at det kommer flere enn det som er mulig å integrere. Det viktigste er å få dempa tilstrømmingen, mener han.

Helgheim mener at vi ikke tar imot de som trenger det mest.  

– Man bruker massevis av penger på å ta imot folk til Norge, i stedet for å hjelpe langt flere av de som trenger det mye mer, i nærområdene. Det er den største feilen man gjør hvis målet er å hjelpe mange.

Strenge og rimelige krav

Han mener også at Norge stiller for lave krav til innvandrere.

– I Norge har vi vært alt for rause med å gi ut støtteordninger, stønader, ytelser, gratis ordninger, hjelpetilbud i alle kanter, også fungerer det veldig lite. Det er en veldig liten andel av de tilbudene vi gir som har en god effekt.

– Det vi burde ha gjort mer av, og som vi vet fungerer, er å stille strenge og rimelige krav. For eksempel aktivitetsplikt. Når det ble gjort ovenfor sosialhjelpsmottakere hadde det en kjempegod effekt. Det må vi gjøre mer, fordi det vet vi funker. Men det som flertallet hele tiden diskuterer er hvilke nye støtte- og hjelpetilbud vi kan innføre, selv om vi vet at det ikke fungerer. Det jeg tror jg er det viktigste vi kan gjøre, er å begynne å stille tøffe, rimelige krav til de som skal integreres sånn at man ikke kan leve på ytelser fra kommunen uten å gi noe tilbake, forteller han.

Det er stor uenighet i innvandringsdebatten. Helgheim mener at det ikke er noe mål i seg selv å dempe konfliktnivået.

–  Dette er et hett tema, som med mange andre politiske temaer, og det må vi tåle. Og det tror jeg ikke er spesielt usunt heller. Så hvis noen har et mål om at alle skal bli enige om innvandringspolitikken så kommer ikke det til å skje. Det er steile fronter, men alle skal sørge for å omtale hverandre, grupper og mennesker med respekt. Det mener jeg vi er flinke til i Norge, avslutter han.

Talspersonen er en intervjueserie med partienes innvandrings- og flyktningpolitiske talspersoner.