Regjeringen ber kommunene bosette rekordmange flyktninger

Lisbeth Fransplass Røren er konstituert direktør i IMDi.

Imdi hadde opprinnelig anmodet kommunene om å bosette 35.000 flyktninger, i all hovedsak fra Ukraina, i 2023. Kommunene har allerede vedtatt bosetting av 31.000 flyktninger. Nå bes de altså finne 7000 plasser til.

Hvordan kommunene vil ta imot budskapet, gjenstår å se, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NTB.

– Kommunene har jo allerede bosatt rekordmange flyktninger i et rekordraskt tempo, sier hun.

– Jeg håper vi kan fortsette å holde trykket oppe, og at kommunene svarer positivt på å ta imot flere enn det de har gjort vedtak om til nå. Jeg forstår at dette er krevende, samtidig er det noe av det viktigste vi gjør nå, sier Mjøs Persen.

Frister med 50.000 ekstra

Allerede nå ligger Norge an til å passere fjorårets rekord. Da ble rundt 31.000 ukrainske flyktninger bosatt. Hittil i år har drøyt 15.000 ukrainere søkt asyl i Norge, og i snitt har norske kommuner bosatt 500 flyktninger i uka, viser ferske tall.

Ifølge konstituert direktør Lisbeth Fransplass Røren i Imdi kan situasjonen endre seg gjennom året.

– Det endelige behovet for bosetting i 2023 kan både bli høyere og lavere enn det vi har kjennskap til nå, sier hun.

Mange kommuner følger lojalt opp anmodningene fra Imdi, mens noen av ulike grunner tar imot færre.

– Vi presser dem ikke, men anmoder dem innstendig, sier Røren til NTB.

Kommuner får mer penger

Ifølge Røren frister nå myndighetene med en gulrot på 50.000 kroner i ekstra integreringstilskudd for hver flyktning kommunene bosetter.

I revidert nasjonalbudsjett i mai har regjeringen lagt 6 milliarder ekstra kroner på bordet for å håndtere flyktningsituasjonen. I alt er 18 milliarder kroner satt av til integreringstilskudd i år.

– Vi ønsker å imøtekomme kommunenes behov. Derfor foreslår vi blant annet å gi mer til kommuner som bosetter flere flyktninger enn de ble anmodet om før jul, mer penger til norskopplæringen og midlertidig gjeninnføring av tilskudd til kommunale utleieboliger, sier Mjøs Persen.

Ny nettside

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) berømmer både kommuner og befolkningen for innsatsen så langt.

– Det er ikke viljen det står på. Det er et godt utgangspunkt, sier han.

Men samtidig peker han på at om Norge skal greie å absorbere alle flyktningene som kommer, må folk være villige til å åpne hus og hjem og stille for eksempel sokkelleiligheter og hybler til rådighet.

I juni lanserer regjeringen derfor en ny nettside – boligdugnad.no – der man kan få informasjon om alt fra regelverk til tilskuddsordninger.

– Nettsiden vil være målrettet mot privatpersoner som har mulighet til å huse flyktninger, sier Gjelsvik.

(©NTB)