Holdt pinsefestival med fokus på mangfoldsrepresentasjon

Flerkulturelt mangfold var del av Pinsefestivalen,som ble avholdt på Holmlia.

Utrop snakket med Lemma Desta, som er rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Norges Kristne Råd, i kjølvannet av årets Pinsefestival.

Lemma Desta i Norges Kristne Råd sier Pinsefestivalen skal være samlende (Foto: Claudio Castello).
Foto : Claudio Castello

Festivalen ble avholdt på Holmliaparken under andre pinsedag, og hadde fokus på at rådet står for en verdensvid kirke som representerer dagens Norge.

– Vi hadde blant annet en flerkulturell økumenisk gudstjeneste. Holmlia kirke var stappfullt, med flere hundre tilstede fra ulike verdensdeler. Folk hadde bakgrunn fra Norge, Filippinene, Kongo, Etiopia, Eritrea, Vietnam, Kina, blant annet. Alle kristne trossamfunn var tilstede, også kristne minoritetssamfunn som katolikker, pinsevenner, Misjonskirken, samt flere andre, sier Desta.

Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd har stått for koordineringen av Pinsefestivalen. Formålet med arrangementet er å skape en møteplass for den mangfoldige kirkefamilien, samtidig som migrantmenighetene synliggjøres.

– Skal være en representativ kirke

– Var det et formål for Norges Kristne Råd å ha en festival som fokuserte på representativitet?

– For oss er det en hensikt å være et samlingspunkt. Vårt motto er: Kirkene Sammen. Vi skal stå samlet og sammen. Vi er en kirke for lokalsamfunnet, og for hele verden.

– Hvordan inkluderer dere andre trossamfunn, som jøder, muslimer, hinduer og buddhister?

– For oss er Pinsefestivalen en del av en kristen høytid. For anledningen vil vi benytte ikke-kirkelige arrangementer for å inkludere andre med en annen religiøs tilhørighet. I Holmliaparken var det mulighet for at også andre kunne være med på ulike kulturaktiviteter, hvor folk uansett bakgrunn, kunne delta. Vi hadde alt fra konserter til lokalhistoriske gåturer.

Samlende festival

Desta sier til Utrop at festivalen skal samle folk fra nord og sør, øst og vest.

– Vi feirer pinsen slik det oppinnelig var gjort ifølge bibelhistorien, hvor alle folkeslag samlet seg i Jerusalem. Vi blir fort minnet på at kristendom er ikke bare vestlig, men for hele verden.

Også gjennom trossamarbeid er det viktig å etterleve mangfoldstanken fra festivalen.

– Som kristen organisasjon har vi vært med på å bidra til tros- og livssynssamarbeid, blant annet gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Vi må skille mellom økumenisk samarbeid, som går på tvers av ulike kristne retninger, og det som vi gjør gjennom STL sammen med andre trossamfunn.

Hva vi bidrar med er viktig, spesielt å støtte gode krefter i lokalmiljøet, sier Desta.

– For pinsen handler om å være takknemlige for det gode samfunnet vi har skapt, men også om å etterleve budskapet til å bidra til et bedre samfunn. Som kirke må vi anerkjenne behovene som finnes der ute.