Den nordiske motstandsbevegelsen i vekst

Høyreekstremist rekker ut håndhilsen under en demonstrasjon. Forskere har funnet ut at det er de samme tankemønstrene som ligger bak høyreekstrem som islamistisk radikalisering.
Foto: Jason/Flickr
Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) anslås å nærme seg 100 personer i Norge.

Dette skriver Shaoib Sultan og Rune Berglund Steen i Dagsavisen. Tallet inkluderer nære støttespillere og medlemmer.

I Norge er DNM en liten gruppering, men samtidig har organisasjonen en viss vekst. DNM har sitt hovedsete og sin opprinnelse i Sverige, men er også aktiv i Norge, Finland og Danmark. Organisasjonen ble forbudt i Finland tidligere i år etter at en av aktivistene drepte en motdemonstrant.

Profesjonalisert
Organisasjonen har de siste årene blitt mer profesjonalisert, og flere mindre nasjonale organisasjoner har blitt slått sammen til én fellesnordisk enhet. De har sin opprinnelse i nazistiske grupperinger på nittitallet, men skiller seg fra disse med høyere alder hos aktivistene, hard disiplin og mye fokus på ideologi, står det i Dagsavisen.

DNM er, kort oppsummert, en åpent nasjonalsosialistisk organisasjon med en antisemittisk og konspiratorisk verdensforståelse, som gjennom revolusjon ønsker å «skape en nordisk nasjonalsosialistisk republikk bestående av de nordiske landene Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island og eventuelt også de baltiske landene».

Største trusselen mot indre sikkerhet
DNM er den høyreekstreme grupperingen som de nordiske sikkerhetsmyndigheter vurderer som den største trusselen mot landenes indre sikkerhet. Finland har inntatt en klar posisjon mot DNM, men i Norge er det noe annerledes. Her til lands presenteres organisasjonen som en gruppering på linje med andre, med tilnærmet full rett til å spre sin hatideologi. Her har man opplevd at representanter for politiet har forsvart deres rett til å marsjere. Vi har også opplevd fra ulike hold at gruppens voldelige karakter underkommuniseres, eller ikke problematiseres overhodet, i debatten, skrives det i Dagsavisen.

Trussel mot minoritetene
DNM i Norge utgjør ikke en trussel mot staten, men den utgjør en trussel mot personer i de gruppene som er mest utsatt, for det meste minoriteter. Dette understreker majoritetens forpliktelse til å beskytte på en effektiv måte, i tråd med våre konvensjonsforpliktelser, skrives det i Dagsavisen.

Gjennom i utstrakt grad å åpne for nynazistisk aktivitet, befinner Norge seg per i dag langt unna kravene i FNs rasediskrimineringskonvensjon. I følge innlegget i Dagsavisen er Antirasistisk Senter av den formening at et organisasjonsforbud bør opprettes, med en høy terskel for anvendelse.