Færre innvandrere i jobb enn befolkningen ellers

Nesten en halv million innvandrere i alderen 20–66 år hadde én eller flere jobber i november 2022, viser SSB-tall.
69 prosent av innvandrere hadde én eller flere jobber i november 2022, mot 80 prosent i resten av befolkningen.
28Shares

Nesten en halv million innvandrere i alderen 20–66 år hadde én eller flere jobber i november 2022, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Innvandrere fra Asia og Afrika har på den andre siden både lavere sysselsettingsandel og lavere andel i heltidsjobb. Samme tendens er synlig etter kjønn, hvor innvandrerkvinnene har lavere andel i jobb og lavere andel med heltid enn innvandrermennene, skriver SSB.

Flere med afrikansk bakgrunn i jobb

Samtidig viser også tallene at flere kommer i jobb. Størst økning i andel i jobb finner man blant innvandrere fra Afrika.

– Innvandrere fra Afrika var landgruppen med den største økningen i andelen sysselsatte i perioden 2001–2022. Oppsvinget var tydeligst fra 44 prosent i 2015 til 61 prosent i 2022 – en vekst på hele 17 prosentpoeng, ifølge SSB.

Nyankomne ukrainske flyktninger påvirker også statistikken, viser rapporten.

– Innvandrere fra Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia hadde en nedgang i sysselsettingsandelen mellom 2021 og 2022 på 14 prosentpoeng, selv om antallet sysselsatte i denne gruppen økte. Det skyldes at 18 700 ukrainske flyktninger i alderen 20–66 år ble bosatt i 2022, noe som bidro til en økning på over 30 prosent blant bosatte i samme aldersgruppe fra Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia.

Sysselsetting og heltidsjobb

Ifølge SSB følger høy heltidsandel gjerne høy sysselsettingsandel, og lav heltidsandel følger lav sysselsettingsandel.

– For eksempel hadde innvandrere fra Polen en sysselsettingsandel på 77 prosent, og 79 prosent av de sysselsatte jobbet heltid. Til sammenligning var sysselsettingsandelen blant innvandrere fra Somalia på 48 prosent, mens 56 prosent av de sysselsatte hadde heltidsjobb.

Videre skriver rapporten om heltidsandel:

– Innvandrere fra Eritrea, Thailand og Filippinene skiller seg ut med høyere sysselsettingsandeler på henholdsvis 72, 76 og 81 prosent. Heltidsandelene var derimot relativt lave på 56 prosent for sysselsatte fra Eritrea, og 58 prosent for de to andre landene.