Midlertidige ansettelser:

– Ingen døråpner for innvandrerdeltakelse

 
Foto: Arbeiderpartiet
– Regjeringen lovet sårbare grupper jobb da de åpnet for flere midlertidige ansettelser. Men tre år seinere står unge, innvandrere og personer med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne enda lenger unna arbeidslivet, skriver Tone Tellevik Dahl, (Ap), arbeidsbyråd i Oslo kommune.

I et innlegg i Dagbladet viser Tellevik Dahl til at regjeringen åpnet for en generell adgang til midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv.

Samtidig understreker hun at dette ikke har gitt ønskede resultater for de sårbare gruppene denne politikken var tiltenkt, blant annet innvandrere.

– Har de med svakest tilknytning til arbeidslivet fått en ny sjanse? Tallene tyder ikke på at dette har skjedd, skriver Fafo, som tidligere i november publiserte en rapport om tilknytningsformer i arbeidslivet fra 2014 til 2018. De peker på at det ikke har blitt lettere for det de omtaler som «svake grupper» å komme ut i arbeidslivet.

– I Institutt for samfunnsforsknings rapport om samme tema fra tidligere i år, slås det også fast at det ikke er flere unge, innvandrere eller personer med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne som arbeider etter at det ble lettere å ansette midlertidig.

Liten effekt
En slik politikk klarer ikke inkluderer flere sårbare grupper, skriver hun videre.

– I stedet ser vi en utvikling mot et arbeidsliv der flere jobber er midlertidige deltidsjobber. Fire av fem nye jobber i EU-landene har siden 2013 vært deltidsjobber eller midlertidige jobber, og andelen i EU-landene som har deltidsjobb som hovedinntekt har aldri vært høyere enn nå. To av tre som jobber deltid sier de heller vil ha faste heltidsstillinger.

Oslo har landets høyestesysselsettingsandel ved å blokkere for denne utviklingen.

– Vi har sagt nei til den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og satser i stedet på faste fulltidsjobber framfor mer deltid og midlertidighet.