Troms og Finnmark ber regjeringen gjeninnføre vernet for kirkeasylanter

Justis- og beredskapsdepartementet ledet av Emilie Enger Mehl (Senterpartiet) har vedtatt en midlertidig forskriftsbestemmelse som endrer praksis i forhold til kirkeasylanter.
Da regjeringen lovet opphold til utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl i minst fem år, fjernet de også et 30 år gammelt vern, som har hindret politiet å hente ut kirkeasylanter. Troms og Finnmark fylkesting ber nå regjeringen om å snu.
0Shares

Et av SVs gjennomslag under budsjettforhandlingene med regjeringen, var at det skal gis oppholdstillatelse til de som har sittet i kirkeasyl i minst fem år. per 29. november 2022. (Bestemmelsen er midlertidig og vil bli opphevet når aktuelle saker er ferdigbehandlet.)

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok dette i april i en midlertidig forskriftsbestemmelse. Men her vedtas også en endring som fjerner det spesielle vernet kirkeasylanter har hatt fem til nå.

Vernet er fra 1993, da Brundtland-regjeringen bestemte at politiet som hovedregel ikke skulle gripe inn og arrestere asylsøkere som oppholder seg i kirkebygg. Dette rundskrivet har hindret politiet fra å hente og tvangsreturnere asylsøkere som har søkt asyl i norske kirker.

I april endret altså Justis- og beredskapsdepartementet på dette:

«Regjeringen ønsker å forebygge nye tilfeller av kirkeasyl. Det vil ikke lenger være særskilte retningslinjer for fremtidig uttransport av personer som har opphold i kirker. Det betyr at om det skulle oppstå nye tilfeller av kirkeasyl, skal sakene løses i tråd med politiets vanlige rutiner.»  står det i forskriftsbestemmelsen.

Mener det ikke er saklig grunnlag for å endre politiets praksis

Regjeringspartienes representanter i Troms og Finnmark ber nå regjeringen om å snu. De stemte nemlig for et forslag fra Rødt, SV, MDG og Krf og Nordkalottfolket om å gjeninnføre praksisen der politiet skal unngå å hente ut og tvangsdeportere de som har søkt asyl i norske kirker. Kun representanter fra Høyre og Frp var imot forslaget.

Slik konkluderer Fylkestingets vedtak:

«Fylkestinget mener det ikke er saklig grunnlag for å endre politiets praksis som har virket godt i 30 år, og som fortsatt vil gjøre det. Ingen av de mange forskjellige regjeringene de siste 30 årene har funnet grunn til å endre politiets praksis.», skriver Fylkestinget i Troms- og Finnmark  i en uttalelse fra da forslaget ble vedtatt 13. juni.

Videre kommer de med en klar oppfordring til Justis- og beredskapsdepartementets:

«Fylkestinget i Troms og Finnmark oppfordrer justisdepartementet og regjeringa om å trekke tilbake beslutninga om å endre politiets praksis overfor kirkene og fremtidige kirkeasylanter.»