– Norsk arkitekturbrasje er for lite mangfoldig

Arkitekturbransjen er for lite mangfoldig, mener norsk-tamilsk arkitekt.
– Alle taper på for lite mangfold, skriver arkitekt Janancija Arulanantham i et essay om det manglende mangfoldet i norsk arkitektur.
0Shares

– Jeg savner et mangfold i arkitektbransjen som Norge sitter på, og som ikke blir eksponert for arkitekten i særlig grad. Dette er nordmenn med norsk tilhørighet og oppvekst, men med utenlandsk bakgrunn. Mange av disse gjør det allerede svært godt på skolen og velger studier med høye opptakskrav, men de velger sjeldent å bli arkitekter. Andre sitter på uforløste kreative evner, som ikke har fått utløp i den teoritunge norske grunnskolen, skriver hun på arkitektur.no.

– Høyt utdannede, også arkitekter, fra det globale sør og utenfor vestlige grenser og må nøye seg med vaskejobber, skriver arkitekt Janancija Arulanantham i sitt essay.
Foto : Oslo Works

Innenfor arkitektbransjen er de som har annen bakgrunn ofte fra Vesten.

– De av oss som har bakgrunn fra det globale sør har jeg inntrykk av at gjerne kommer fra land man ser opp til arkitektonisk og kulturelt, eller som havner i kategorien «modellminoriteter». Det vil si etnisiteter man har positive fordommer til eller som statistisk tar høyere utdanning enn snittet i samfunnet.

Ut mot forskjellsbehandling

Arulanantham kom med kritikk da Arkitektbedriftene sendte ut nyhetsbrev med en oppfordring til å ansette ukrainske arkitekter i kjølvannet av krigsutbruddet i 2022.

– En formidabel tanke og handling, men som ble begrunnet med: «Det spesielle er at flyktninger denne gang er fra et vestlig orientert land og mange av dem er høyt utdannet – også arkitekter.» Etter at jeg gjorde de oppmerksomme på blindsonene sine i en e-post ble sitatet raskt rettet opp til å gjelde flyktninger generelt.

Hun mener forskjellsbehandlingen fortsetter ennå i dag:

– Per i dag, kommer fortsatt høyt utdannede, også arkitekter, fra det globale sør og utenfor vestlige grenser og må nøye seg med vaskejobber og støvete vitnemål. Dette er ikke bare dårlig ressursbruk av samfunnsborgerne våre, men sender også et sterkt signal. Et signal om at det finnes foretrukne, riktige eller ekte flyktninger, og flyktninger vi bare vil ha hvis de vil ha jobbene vi selv ikke ønsker å ta.

Sees ikke som aktuelt valg

Et annet hinder er at folk med evner for arkitektur velger heller andre karriereveier i tråd med foreldrenes ønsker.

– Familien du kommer fra og nettverket ditt har mye å si for yrkesvalg, uansett bakgrunn. Personer med utenlandsk bakgrunn velger ofte ikke yrke basert på foreldrenes nåværende yrke, men basert på foreldrenes ønsker og tanker om hva som er ansett som en god yrkesvei for sine barn. Her uteblir arkitekt som et av disse soleklare prestisjeyrkene.