Regjeringen har satt ned utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner

Barne- og familieminister Kjersti Toppe varslet i januar en ekstern granskning av utenlandsadopsjoner. Utvalget er nå satt.
Foto: Astrid Waller
Regjeringen har oppnevnt tre utvalg i statsråd tirsdag. Ett av dem skal granske utenlandsadopsjoner.
31Shares

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) varslet i januar at hun ville ha en ekstern granskning av utenlandsadopsjoner.

– Regjeringen tar på stort alvor at flere adopterte har stått fram og fortalt om svært alvorlige forhold i sine adopsjoner. Granskingen blir omfattende og skal omhandle alle land som Norge har hatt adopsjonssamarbeid med, sier Toppe i en pressemelding.

Utvalget skal ledes av jussprofessor Agnes Camilla Bernt i Bergen og får en frist på inntil to år. Det skal se nærmere på regelverk og praksis i adopsjoner til Norge, og skal også se på om hensynet til rettssikkerhet og menneskerettslige forpliktelser, inkludert barnets beste, har blitt ivaretatt.

VG har tidligere avdekket flere historier om ulovlig adopsjon.

– Jeg forventer at granskingen vil gi grundige og gode svar. Det er spesielt viktig for adopterte og deres familier. Jeg vil ha fram i lyset hva som har skjedd, og om systemet for utenlandsadopsjoner har vært forsvarlig, sier Toppe.

Justisdepartementet har oppnevnt et utvalg som skal evaluere forvaring og særreaksjonene tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Utvalget skal i tillegg utrede ivaretakelsen av domfelte og innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming. Det ledes av tidligere dommer Anne Cathrine Frøstrup i Hønefoss.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt et partssammensatt utvalg for å utrede en kompetansereform for arbeidslivet. Det ledes av tidligere konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg i Oslo.

Les også i Utrop:
Systemene for utenlandsadopsjon må evalueres