Reaksjon mot muslimsk lærer som nektet å håndhilse, er ikke diskriminering

 

Nemndas avgjørelse ble offentliggjort mandag.

– Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, uttaler nemndleder i saken, Ivar Danielsen.

Han mener at samfunnsutviklingen vil gå i en uønsket retning, dersom man gir etter for en konservativ religionsutøvelse.

Den muslimske mannen i 40-årene har overfor Dagsavisen forklart sin holdning med at han ikke ville utsette seg for fristelser og at han følger profetens ord. Mannen klaget Ekeberg skole i Oslo inn for nemnda.

– Forskjellsbehandlet

Nemnda slår først fast at vikarlæreren ble forskjellsbehandlet på grunn av religion. Deretter deler nemnda seg i et flertall og et mindretall når det gjelder spørsmålet om forskjellsbehandlingen var diskriminerende.

Flertallet mener at forskjellsbehandlingen både var saklig, nødvendig og forholdsmessig, og konkluderte derfor med at det ikke forelå diskriminering i lovens forstand. Mindretallet kom til stikk motsatt konklusjon.

På grunn av sakens prinsipielle karakter har den blitt behandlet i forsterket nemnd – med fem istedenfor tre medlemmer.

I en tekstmelding til Dagsavisen opplyser vikarlæreren at han ikke vil uttale seg om saken før han har fått tid til å fordøye avgjørelsen.

– Klokt

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener nemndas avgjørelse er «klok».

– I Norge stiller vi strenge krav til at det skal legges til rette for et likestilt arbeidsliv. Håndhilsing er en viktig del av norsk kultur, og det å ikke akseptere håndhilsing viser et kvinnesyn som er helt uforenelig med hvordan vi i Norge behandler folk, sier hun.

Hun mener avgjørelsen har mye å si for andre saker, og at den sender et tydelig signal om at menn og kvinner skal likebehandles.

– Muslimer i Norge må forholde seg til at menn og kvinner er like mye verdt i vårt samfunn. Vi vil aldri rokke ved det premisset. Det tror jeg muslimer i Norge kjenner godt til, og klarer å forholde seg til, sier statsråden.

Støtter nemnda

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier han støtter Diskrimineringsnemnda.

– Når du velger å ta noens hånd, mens du avviser andres, er det et sterkt signal. Mange vil med rette føle seg avvist. Det sier seg selv at slikt danner et veldig dårlig utgangspunkt for en tillitsfull samtale. I skolen er nettopp tillit avgjørende. Tillit er selve grunnlaget for opplæringen, sier byrådslederen i en epsot.

– Nav-uttalelse var diskriminerende

Behandlingen omfattet også en sak mot Nav. Diskrimineringsnemnda konkluderer med at Navs opprinnelige avslag på sosialstøtte, da mannen takket nei til forlenget vikariat, var uforholdsmessig – og at det må anses som diskriminerende i lovens forstand.

Nav hadde før behandlingen i nemnda omgjort avgjørelsen.

Diskrimineringsnemnda har også vurdert følgende uttalelse fra Nav til mannen om hvor sosialstønad kommer fra: «Det er fra skattepenger, fra vinmonopolet, fra grisebønder, fra butikker som selger alkohol. Så er det jo ikke noe alternativ heller, siden du er så religiøs», het det.

Uttalelsen er ifølge nemnda preget av fordommer og direkte diskriminerende.