Hva er FNs migrasjonsavtale?

Migrasjonsplattformen pålegger ikke Norge å endre innvandringspolitikken.
Foto: Route55/AdobeStock
FNs migrasjonsavtale er omdiskutert, og mange er usikre på hvilke konsekvenser avtalen vil få. Faktisk.no har sjekket hva FNs migrasjonsavtale egentlig innebærer.

13. november vedtok regjeringen at Norge skal slutte seg til FNs migrasjonsplattform. Plattformen omfatter 23 mål, og skal ifølge FN-sambandet lage «et rammeverk for håndtering av migrasjon» ved å samle «prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, blant annet menneskerettighetene». Hensikten med plattformen og de 23 målene, er at medlemslandene i FN skal ha en felles tilnærming til migrasjon, skriver faktisk.no.

Ikke-juridisk bindene
Plattformen er ikke juridisk bindende, men bygger på frivillige fellesskapsløsninger. Landene har rett til å bestemme sin egen migrasjonspolitikk og til å håndtere migrasjon slik de selv vil på eget territorium, innenfor folkerettens rammer, skriver faktisk.no.

Formålet er å legge til rette for trygg, organisert og regulær migrasjon på informert, planlagt og frivillig grunnlag. Landene har også en forpliktelse til å jobbe sammen for å skape grunnlag for trygge og verdige liv i hjemlandene. Målet er at ingen skal tvinges på flukt.

Hva betyr plattformen for Norge?
Plattformen pålegger ikke Norge å endre innvandringspolitikken. Den overstyrer ikke norsk lovgivning, og innvandring til Norge reguleres av norske lover og regler. Plattformen sier ikke noe om hvor mange flyktninger eller innvandrere Norge skal ta imot.

Facebook-plakat
Faktisk.no har faktasjekket tolv punkter fra en facebook-plakat, som har blitt delt på nett. Plakaten inneholder det som tilsynelatende er 12 punkter fra plattformen. Overskriften er «Her er noen eksempler på hva Erna Solberg vil skrive under på».

Les mer om de 12 punktene her