Forskere søker foreldre med omskjærte gutter

– Vi ønsker kontakt med foreldre til guttebarn som er omskjært, sier seniorforsker og prosjektleder Ada Engebrigtsen ved OsloMet.
Foto: Nova
Forskere søker foreldre som vil la seg intervjue om rituell omskjæring av guttebarn. Intervjuene inngår i en evaluering av den nye loven fra 2015 om rituell omskjæring av gutter.

Loven påbyr alle helseregioner å tilby medisinsk forsvarlig rituell omskjæring av gutter.

– Hvorfor skal loven evalueres?

– Vi skal undersøke om loven fungerer etter hensikten, og om føringene i loven blir fulgt. Disse føringene er blant annet at inngrepet skal utføres på medisinsk forsvarlig måte, og at det gis forsvarlig oppfølging fysisk og psykisk.

Et av de viktige spørsmålene i undersøkelsen, er om det eksisterende tilbudet for få gjort inngrepet fortrenger annen helsehjelp.

– Vi skal også finne ut om det medisinske tilbudet som finnes når ut til brukerne, om de opplever det som relevant, og om de har tillit til tilbudet.

Dette forklarer seniorforsker og prosjektleder Ada Engebrigtsen ved OsloMet.

Undersøkelsen startet opp for ett år siden og ferdigstilles i 2020. Det er forskere ved OsloMet og Universitetet i Oslo som gjennomfører undersøkelsen.

Nå ønsker forskerne å intervjue foreldre til omskjærte guttebarn.

Hjelp for myndighetene
Det er mange og sterke meninger for og mot rituell omskjæring av gutter og den nye loven som regulerer denne praksisen. Hensikten med evalueringen er at den skal være en hjelp for myndighetene til å vurdere hvordan loven fungerer og om det er behov for endringer i loven på sikt.

Forskerne skal intervjue ansatte i helsevesenet og klinikker som utfører inngrepet. De skal også intervjue religiøse ledere og foreldre.

– Hvor mange personer skal dere intervjue?

– Så mange som mulig. Vi håper på 20-30 religiøse ledere og forhåpentligvis 30-40 foreldrepar. Men det er utfordrende å finne foreldre som er villige til å la seg intervjue, sier Engebrigtsen, og understreker at alle intervjuer blir gjennomført med full anonymitet

Et av de viktige spørsmålene i undersøkelsen, er om det eksisterende tilbudet for få gjort inngrepet fortrenger annen helsehjelp. Dette var et svært omdiskutert spørsmål før loven ble innført. Svarene vil bli møtt med stor interesse når resultatene fra undersøkelsen kommer om et par år.

Etterspørselen
Forskerne vil også søke svar på hvor mange tilfeller det er av omskjæring i Norge og hvilke metoder som brukes.

– Hva er omfanget av rituell omskjæring i Norge?

– Sannsynligvis er tallet på landsbasis lavt. Men vi vet ikke. I og med at rituell omskjæring utført utenfor det offentlige helsevesenet ikke registreres, vil vi ikke kunne si noe særlig om omfanget. Vi vet hvor mange muslimer og jøder det er i Norge, dette er grupper som tradisjonelt utfører omskjæring. Men vi vet ikke hvor stor etterspørselen er.

– Men det er også andre enn jøder og muslimer som gjør dette. For eksempel en del kristne fra ulike afrikanske land. Vi vet også at omkring 60 prosent av amerikanske menn er omskjært. Det er også utbredt i Storbritannia. Hvor mange av disse som gjennomfører eller ønsker omskjæring, vet vi ikke, ifølge Engebrigtsen.

Kontakt forsker Ada Engebrigtsen