Utrop-redaktør forsvarer artikkelpublisering

Redaktør i Norges første flerkulturelle avis Utrop
Foto: Henrik Kreilisheim
Kritiske punkter i Dag Hernbjørnsruds artikkel i forbindelse med debatten om Store Norske Leksikons rasismedefinisjon ble beklaget av Antirasistisk Senter. Artikkelen ble for noen dager siden publisert på nytt i Utrop, og redaktør Majoran Vivekananthan forsvarer publiseringen.

Senteret beklaget publiseringen av deler av kritikken de fra idehistoriker og forfatter Dag Herbjørnsrud mot tidligere redaktør i Store norske leksikon Aksel Braanen Sterri.

«Et hittil ubeskrevet ideologisk ‘kupp’», skrev forfatter og idéhistoriker Dag Herbjørnsrud om endringene Sterri foretok som leksikonredaktør i oppslagsartikkelen «rasisme». 

Slik ser den reviderte versjonen av artikkelen ut på SNLs nettside.
Foto : Skjermdump/snl.no

Kritikken kom i en omfattende gjennomgang publisert på Antirasistisk Senters nettsider. Samtidig har den kritiske artikkelen fra Herbjørnsrud skapt kontrovers og debatt.

Fakta som Herbjørnsrud presenterer i artikkelen er ikke bestridt, derimot har Sterri innrømmet og beklaget feil.

Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness karakteriserte kritikken fra Herbjørnsrud i en Facebook-oppdatering for «en konspirasjonsteori i ren tapning».

– For å forsvare sin berettigelse på statsbudsjettet må Antirasistisk senter hele tiden finne eksempler på norsk rasisme, selv om rasisme er svært lite utbredt i det norske samfunnet, kommenterte Rolness til Dagsavisen.

For personfokusert
Etterhvert kom det også en beklagelse fra leder i senteret, Rune Berglund Steen.

«Etter at artikkelen ble publisert, har Sterri opplevd å få anklager om rasisme slengt etter seg. Det har Sterri selvsagt ikke fortjent. Slike anklager tar jeg tydelig avstand fra», skriver Steen i beklagelsen, publisert både på Antirasistisk senter og på Steens Facebook-profil.

Rune Berglund Steen leder i Antirasistisk Senter, har beklaget publiseringen av kritikken mot Aksel Braaten Sterri.
Foto : Youtube screenshot

«Tilnærmingen og tonen i teksten var for personlig. Den rommer også påstander om Sterris motiver av en type man burde være langt mer varsom med», skriver Steen, og konkluderer at deler av artikkelen burde vært utbedret før publisering. «Først og fremst vil jeg derfor beklage overfor Sterri at jeg ikke gjorde min jobb bedre her», fastslår Steen i sin beklagelse. 

Frustrerende ordskifte
Etter at Antirasistisk Senter beklaget publiseringen av kritikken mot Sterri, tok Utrop over teksten og den videre debatten.

Sterri kaller det å bli beskyldt for rasisme for frustrerende.

– Ingenting kunne være lenger fra sannheten. Det vet alle som kjenner meg, understreker Sterri overfor Dagsavisen.

– Feil å viderepublisere
Sterri, som nå er statsviter og stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, setter pris på beklagelsen fra Antirasistisk Senter. Samtidig er han kritisk til at Utrop viderepubliserer artikkelen som Antirasistisk senter har beklaget.

Aksel Braaten Sterri er på sin side kritisk til at Utrop viderepubliserer artikkelen.
Foto : Bernt Sønvisen

– Det var en feilvurdering av Rune Berglund Steen å publisere artikkelen. Og jeg mener det er en feilvurdering av Utrop-redaktøren å publisere den videre. Selv om det selvsagt er innenfor presseetikken, er det en dypt konspiratorisk tekst som ikke underbygger sitt sentrale poeng: At jeg skal ha jobbet i det skjulte for å innføre en rasebasert definisjon av rasisme. Utrop og Dag Herbjørnsrud forstår ikke hvor problematisk det er at de etterlater et inntrykk i offentligheten av at jeg motarbeider kampen mot rasisme, sier Sterri til Dagavisen.

– Skill mellom fakta og motiv
Slik forsvarer Utrops redaktør Majoran Vivekananthan publiseringen:

– Fakta som Herbjørnsrud presenterer i artikkelen er ikke bestridt, derimot har Sterri innrømmet og beklaget feil. Så går diskusjonen på hvilke motiver Sterri har hatt.

Redaktøren mener dette er en diskusjon som bør foregå i redaktør-redigerte medier og ikke noe som bør ties ihjel. 

– Derfor bestemte Utrop for å publisere artikkelen til Herbjørnsrud i Utrop, sier han videre.

– Grovt overtramp fra SNL
Forsker II ved Institutt for Kirke- religion- og livssynsforskning, Sindre Bangstad, kommer også med sterk kritikk av SNL og Sterri. 

Forsker Sindre Bangstad mener det er forstemmende at man må debattere rasisme-begrepet gang på gang.
Foto : sv.uio.no

– Sterri er inne i dypt problematisk terreng når han snakker om biologiske raser. Det er forstemmende at vi må ta debatten om rasisme-begrepet gang på gang. Vi burde heller bruke tid på å forske på folks erfaringer med rasisme, sier forskeren til Dagsavisen.

Store norske har beklaget, men mener samtidig også at Herbjørnsruds kritikk av artikkelen om rasisme er basert på vranglesing. 

– Etter Sterris redigeringer av artikkelen har to kompetente professorer gjort mindre endringer i artikkelen, i tråd med vår redaksjonelle modell. Ingen av disse har funnet at de aktuelle formuleringene er så problematiske at de burde endres, sier sjefredaktør Erik Bolstad i Store norske leksikon til Dagsavisen om kritikken.