Samfunnseliten mer positive til innvandring

Samfunnseliten er mer positive til å gjøre det lettere å innvandre til Norge enn resten av befolkningen.
Foto: Adobe Stock
Eliten er mer positive til innvandring enn resten av befolkningen og støtter i hovedsak opp om velferdsstaten, i følge en ny bok fra ISF-forsker Trygve Gulbrandsen.

I sin nye bok Elites in an Egalitarian Society: Support for the Nordic Model, har Gulbrandsen forsket på hva som kjennetegner eliten og deres syn på den norske velferdsstaten. I arbeidet med boken fant Gulbrandsen at elitemedlemmene er langt mer positive til å gjøre det lettere å innvandre til Norge, i følge samfunnforskning.no.

– Dette er interessant å se at også i Norge har vi et skille mellom folk og elite når det gjelder spørsmål om nasjonens grenser, sier han.  

Støtter opp mot velferdsstaten
I boka analyserer Gulbrandsen elitens holdninger til økonomisk omfordeling, ulike velferdsordninger, offentlige versus private løsninger og til den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet. Han ser også på tilliten elitene har til politiske institusjoner og synet deres på befolkningens demokratiske kompetanse, skriver samfunnsforskning.no.

– Det er fortsatt betydelig støtte til en aktiv velferdsstat og til samarbeidet i arbeidslivet blant den norske eliten, konkluderer Gulbrandsen. Blant eliten har det imidlertid vært en liten nedgang i støtten til løsninger for å redusere økonomiske forskjeller.

– Det er interessant at dette skjer samtidig som forskjellene i Norge øker. Eliten har fått en større del av kaka, men er mindre villige til å dele, sier Gulbrandsen.

Spørreundersøkelser
Boken hans er basert på to omfattende spørreundersøkelser blant norske eliter: Lederundersøkelsene fra 2000 og 2015. Undersøkelsene omfatter henholdsvis 1710 og 1352 personer med formelle topposisjoner i viktige institusjoner og organisasjoner i ti ulike sektorer.

Les mer om boken her.