Den store språkdagen i dag

Elevene fra Voksenopplæring Helsfyr i Oslo feiret morsmålsdagen med høytlesning av egenoversatte dikt. Å bruke sitt morsmål gir selvtillit i å lære nye språk
Foto: Natasza Bogacz
Torsdag er Den internasjonale morsmålsdagen, har UNESCO bestemt. Mange av verdens 7000 språk er utrydningstruet. Morsmålsdagen skal bidra til at språkene lever videre.
0Shares

På den internasjonale morsmålsdagen skal språklige minoriteter i Norge feire sine morsmål.

Det flerkulturelle bibliotek (DFB) har ansvaret for morsmålsdagsfeiring. Biblioteket er et støtteapparat for alle landets bibliotek og har hatt nasjonalt ansvar for flerspråklige bibliotektilbud siden 1975.

Morsmålsdagenspakke ønskes

I forbindelse med morsmålsdagen, har DFB de siste seks årene sendt temapakker til biblioteker landet rundt som vil være med på feiringen. I år sendte de ut 160 pakker. Allerede i slutten av november var interessen var så stor at de måtte avvise bestillingene som kom inn. 

Morsmålet lar deg virkelig uttrykke følelser og tanker.

Biblioteker og barnehager fra hele landet har mottatt film og bøker på mange språk om temaer som vennskap og kjærlighet. Temapakkene for barn inneholder også eventyr og tospråklige billedbøker. Morsmålspakkene inneholdt også materialer til pynting av lokaler.

– Vi vil at bibliotekene skal få mulighet til å markere denne viktige dagen ordentlig, sier spesialbibliotekar på Det flerkulturelle bibliotek, Oddbjørn Hansen.

Hvor mange språk snakker nordmenn egentlig?

I Norge finnes det ikke et register over språket til de som bor i landet. Men Osloskolen registrerer morsmålet for grunnskolebarn. I 2016 var det 228 språk registrert, sier Bente Ailin Svendsen fra Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

– Men hvordan de registrerer dette tallet, og som hva regnes som språk, det vet jeg ikke, sier hun.

 Vi ønsker å gå i dialog med SSB om mer pålitelig språkstatistikk som kunne komme veldig til nytte, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

Språkrådet har blant annet ansvar for de nasjonale minoritetsspråkene (kvensk, romani og romanes) og “nyere” minoritetsspråk. I den sammenhengen mener direktøren at landets språklige rikdom er en ressurs som burde utnyttes i klasserommet, slik at barn lærer forskjellige måter å se verden på og kan få et mangfoldsperspektiv. 

– Barna blir flinkere til å se det minoritetsspråklige mangfoldet og samtidig styrker de sin språklige selvtillit. Det ville være flott å få alle skoler, men også flere arbeidsplasser med på å feire morsmålsdagen, mener Wetås.

Flerspråklig skolemiljø

Morsmålsdagen feires også på Tøyen skole, hvor 87 prosent av elevene, og mange av lærere, har et annet morsmål enn norsk. Uken etter vinterferien, skal de minoritetsspråklige lærerne lese eventyr på norsk, urdu, arabisk, somalisk, engelsk og polsk til elevene.

Rektor Terje Andersen sier at det er første gang morsmålsdagen skal feires på denne måten på Tøyen skole.

– Det er en fin anledning til å markere fellesskapet på Tøyen. Hos oss prater barna 33 forskjellige språk. Dette mangfoldet gjør at de ikke egentlig er opptatt av hvor foreldrene til deres skolekamerater kommer fra, sier han.

Morsmål viktig også for voksne

Læringssenteret ved Voksenopplæring Helsfyr har også feiret forrige uke med høylesning av dikt på morsmål. Elevene på skolen snakker til sammen ca. 100 språk.

– Noen av disse språkene har jeg ikke hørt om før, sier pedagogisk veileder fra Læringssenter ved Voksenopplæring Helsfyr, Anne Titlestad.

Hun mener det er viktig også for voksne å kunne bruke sitt morsmål. Det er ikke forbudt å prate på morsmålet sitt i pausene, selv om elevene skal bruke mest mulig norsk. Titlestad mener at morsmålet er en del av identiteten din.

– Morsmålet lar deg virkelig utrykke følelser og tanker, og det er frustrerende å ikke kunne fortelle om hvem man virkelig er. Vi anerkjenner voksnes morsmål fordi det er viktig at de kan kommunisere fullstendig med barna sine. Da får også barna mulighet til å kommunisere med andre familiemedlemmer i hjemlandet, for eksempel besteforeldrene sine.

Markering på Lambertseter

Morsmålsdagen markeres også med et åpent arrangement på Deichmanske bibliotek på Lamberseter torsdag kl. 12:00. Les mer om arrangementet her.