EØS-innvandring rammer andre innvandrere

 
Foto: Flickr
Konkurransen i arbeidsmarkedet som følge av EØS-innvandring, har særlig gått ut over andre innvandrere, ifølge Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

Dølvik sier en av de viktigste kildene til økte forskjeller i Norge er den delen av innvandringsbefolkningen som ikke kommer seg i jobb, skriver Dagsavisen. 25 år etter at EØS-avtalen trådte i kraft, sier han at den har bidratt til at det er blitt enda vanskeligere for andre innvandrergrupper å finne jobb.

– Konkurransen fra arbeidsmigrasjonen som kom i kjølvannet av EØS-avtalen, har særlig gått på bekostning av den eksisterende innvandrerbefolkningen. Sånn sett er prisen vi har betalt for avtalen at inkluderingen av andre innvandrere er blitt vanskeligere, sier Dølvik.

Torsdag deltok han i en Civita-debatt om hvordan EØS-avtalen har påvirket det norske arbeidsmarkedet. Der påpekte han også at sysselsettingen har falt kraftig blant unge menn med lav utdanning de siste ti årene, samtidig som lønnsforskjellene har økt betraktelig.

– Det er vanskelig å forklare denne utviklingen uten å trekke inn at vi har hatt en av de sterkeste arbeidsinnvandringene i Europa i forhold til folketall, mye lavere avtaledekning enn andre nordiske land og at partene har vært ambivalente til å ta i bruk tiltak for å bøte på dette, sier Dølvik.

(©NTB)