Innvandrere tok ikke jobbene til fattige nordmenn

Ikke lønnsomme, hevder enkelte: Innvandrere
Foto: Fanney Antonsdóttir
Faggruppe går hardt ut mot Aftenposten-artikkel om at innvandring øker avstanden mellom sosiale klasser i Norge.

17. januar trykket Aftenposten en lengre artikkel om Frischsenterets rapport Immigration and Social Mobility. Overskriften var «Historisk stor innvandring presset norskfødte ut av arbeidslivet».

Artikkelen førte til flere oppslag i norske medier. Blant annet en kritisk analyse på forskning.no, skrevet av en gruppe forskere knyttet til Faggruppen for migrasjon og transnasjonalitet ved OsloMet.

– Dessverre bidrar artikkelen til å gi leserne et vaklende grunnlag for egne meninger om migrasjon og innvandring. Vi er særlig betenkt over Aftenpostens ukritiske gjengivelse av rapporten, skriver de i forskning.no.

Dessverre bidrar den til å gi leserne et vaklende grunnlag for egne meninger om migrasjon og innvandring. Vi er særlig betenkt over Aftenpostens ukritiske gjengivelse av rapporten.

Ensidig framstilling
Forskerne mener at formuleringer som at innvandrere «tar» jobber eller «presser» folk ut av jobb er direkte uoppriktige.

I artikkelen gir Aftenposten inntrykk av at det nå er bevist at høyere innvandring i etterkant av EU-utvidelsene har presset norskfødte ut av arbeidsmarkedet, argumenterer de.

Åpenbare svakheter
– Det er feil, studien bak oppslaget har åpenbare svakheter. Å sette samfunnets mest sårbare grupper, de fattige og de sist ankomne, opp mot hverandre, er en farlig øvelse. I dette tilfellet forsvinner fortellingen om de mange i Norge som tjener på innvandring. Det nevnes heller ikke fenomener outsourcing, offshoring, nye arbeidsmarkedsreguleringer, eller virkninger som ny teknologi har hatt på det norske arbeidsmarkedet, skriver faggruppen.