Etterkommerne i Norge tar utdanning og skaffer seg jobb

I 2017 var det litt over fem millioner mennesker i Norge. Samme år var det cirka 750.000 innvandrere. Det betyr at 14 prosent av alle menneskene i Norge var innvandrere i 2017.

Men innvandrere fikk mye oftere sosialhjelp enn andre. De fikk 56 prosent av sosialhjelpen. Det skriver Aftenposten. Sosialhjelpen kostet 6,6 milliarder for den norske staten i 2017.

Likevel finnes det gode nyheter. Barna til innvandrerne tar utdanning og får jobb. Derfor trenger de lite sosialhjelp. 1,3 prosent av sosialhjelpen gikk til barn av innvandrere.

Barn av innvandrere kaller vi også etterkommere. Det var 170.000 etterkommere i Norge i 2017. Det tilsvarer 3,2 prosent av befolkningen.

ORDFORKLARINGER:
Sosialhjelp: Sosialhjelp er penger du får fra staten hvis du ikke har jobb og ikke har nok penger til å kjøpe det du trenger for å leve, for eksempel mat og klær.