– Gamle Oslo skal bli rasismefri sone


Foto: Ram Gupta
– Vi har flyttet kampen mot rasisme opp på et ledelsesnivå i bydelen. Samtidig må vi ha grasrota med oss, sier SV-politiker og medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo, Marian Abdi Hussein. 
0Shares
Latest posts by Eva Holte (see all)

Det var det rasistiske angrepet på Faisa Warsame i fjor høst som fikk politikerne i bydelen til å våkne. – Sånn kan vi ikke ha det, sier Hussein bestemt. Warsame gikk ut av en matbutikk på Tøyen da en dama plutselig fôr mot henne, kastet alle varene hennes på gata og prøvde å rive av henne hijaben.

Rasismefri sone

Lokalsamfunnet reagerte med en spontan støtteaksjon og bydelen fulgte opp med en handlingsplan mot rasisme, vold og diskriminering. – Vårt mål er at Gamle Oslo skal bli en rasismefri sone, sier Hussein.

– Vi er nødt til å få problemene opp i dagen. Samfunnet må snakke om at innvandrere ikke blir innkalt til intervju når de søker jobb, ikke får leie bolig, og ikke blir inkludert i det norske fellesskapet.

Brukerne kan si at de ikke vil ha hjelp av en kvinne som bærer hijab.

Ungdommen og politiet

Mange innvandrerungdommer i Gamle Oslo oppfatter det som mistenkeliggjøring fra politiet når de blir stoppet på vei til trening.

– Det er viktig at de unge har tillit til politiet, sier Marian A. Hussein. – Jeg ønsker at politiet blir pålagt å gi en kvittering til alle de stopper under tilfeldige kontroller. SV har tatt dette forslaget opp på Stortinget.

Hussein forteller at Samarbeid for inkluderende dialog (SID) har arrangert et møte mellom ungdom og politiet. Bydelsutvalget ønsker at de fortsetter med disse møtene. 

Rasisme på jobb

– Vi politikere har fått tilbakemeldinger fra flere ansatte i bydelstjenestene om at de utsettes for rasisme på jobben. Særlig gjelder det dem som jobber i hjemmetjenestene, sier Hussein.

– Brukerne kan si de ikke vil ha hjelp av en kvinne som bærer hijab. Vi har bedt arbeidsgiverne ta opp dette som et tema i sine medarbeidersamtaler. Vi har også bedt bydelsadministrasjonen om å vurdere hvorvidt ledere, tilltsvalgte og ansatte har nok kunnskap om rasisme. Kompetansen kan heves gjennom kurs fra for eksempel Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter eller andre relevante aktører. 

Funksjonshemmede

Også mennesker med funksjonsnedsettelser er utsatt for hatkriminalitet. – Det er viktig at vi som politikere og tjenesteytere til disse innbyggerne har kunnskap om den diskrimineringen de utsettes for, sier Marian Abdi Hussein .

Hun synes det er bra med et økt fokus på diskriminering:

– Vi må bli mer oppmerksomme på hvordan rasisme påvirker innbyggerne og hvilke holdninger diskrimineringen skaper.  Når man møter hverandre og snakker sammen, er man nødt til å gi gode svar. Ved å få rasisme opp som tema kan man bli enige om hva som er innafor og hva som ikke er akseptabelt. Mer kunnskap kombinert med dialog og bedre strafferettslig forfølging er noe av det som skal til for å få bukt med problemet, mener Hussein.