Meget liten forskjell i fruktbarhet i Oslo

Idealet er blanding: flere politikere som Utrop har kontaktet er negative til at ledelsen ved Bjerke videregående skole har inndelt klasser etter etnisitet.
Foto: ScanStockPhoto
I Oslo er det liten forskjell i fruktbarheten mellom innvandrerkvinner og norskfødte kvinner.

I Oslo er forskjellen i fruktbarhet mellom innvandrerkvinner og fruktbarheten til alle kvinner er mindre enn i landet sett under ett, ifølge forsker i seksjon for befolkningsstatistikk ved SSB, Lars Østby.

Oslo har lavest fruktbarhet

Samtidig som Oslo er det fylket i landet med den laveste fruktbarheten, har Oslo også den høyeste andelen personer med innvandrerbakgrunn. Samlet fruktbarhetstall (SFT) for alle kvinner i Oslo var 1,44 i 2018, mens den alene for innvandrerkvinner ble målt til 1,61. Dette er en forskjell på 0,17.

For norskfødte kvinner med innvandrerforeldre i Oslo var samlet fruktbarhetstall 1,49. Fruktbarheten til kvinner uten innvandrerbakgrunn ble målt til 1,43.

Foto : SSB

Nedgang hos afrikanske kvinner

Det er betydelige variasjoner i SFT mellom kvinner fra ulike verdensdeler, men fruktbarheten er høyere for de aller fleste innvandrerkvinner enn for kvinner som er født i Norge, uavhengig av hvilken verdensdel de har innvandret fra.

Kvinner med afrikansk bakgrunn har hatt betydelig nedgang i fruktbarheten de siste årene. I 2018 ble SFT for innvandrerkvinner fra Afrika målt til 2,55, en nedgang fra 3,06 i 2011.

For innvandrerkvinner fra Asia og EU/EØS-landene er tallene henholdsvis 1,86 og 1,66. Ifølge SSB er samlet fruktbarhetstall for ulike verdensdeler og særlig for enkeltland ofte preget av tilfeldige variasjoner fra ett år til et annet.

Fruktbarheten går ned over tid

Kvinner fra Syria og Eritrea har høy fruktbarhet, henholdsvis 3,51 og 3,27. En stor andel av innvandrerne fra disse landene har kort botid i Norge, og det er vanlig at særlig flyktningkvinner får barn kort tid etter at de får opphold i Norge. Også fruktbarheten til kvinner fra disse landene har gått ned sammenlignet med 2017.

Innvandrerkvinner fra Somalia er også en gruppe som tradisjonelt har hatt høy fruktbarhet. Men i 2018 var SFT for somaliske kvinner 2,42, en nedgang på 0,41 sammenlignet med 2017.

Innvandrerkvinner fra Polen, Litauen og Sverige har også høyere fruktbarhet enn kvinner som ikke har innvandret til Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)