Krisemat fra 24 land

Forside av oppskriftboka Krisemat.
Krisemat er en meget pent illustrert kokebok med oppskrifter fra 24 land, 23 kvinner og en mann.
0Shares

Kokeboka er et initiativ fra Oslo Krisesenter, som ønsker å vise frem mangfoldet av matretter som beboere opp gjennom årene har tryllet frem. Boka er også en fin profilering av krisesenterets arbeid.

Om boka skriver utgiverne at den er skapt av tidligere beboere og brukere som ønsker å vise kreative sider av seg selv. De har ønsket å bidra til å skap et felles produkt de kan være stolte av og som andre kan ha glede av. 

Her presenterer 23 kvinner og én mann, sine oppskrifter fra 24 ulike land.

Oslo Krisesenter er et døgnåpent, lavterskel, akuttilbud til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn.  I 2017 var det beboere fra 60 forskjellige land som fikk beskyttelse ved senteret. Senteret, som er Norges største og første, feiret 40 år i 2018.

Tittel: Krisemat. Men hånden på hjertet.
Utgiver: Oslo Krisesenter
Forlag: Pregomobile.